Radar · Miljö

Utredare: Sveriges biogas kan sjudubblas

Sveriges fordonsflotta ska till 70 procent vara fossilfri år 2030.

Svensk produktion av biogas skulle kunna öka rejält, men då krävs att den inhemska produktionen stöttas, skriver Åsa Westlund, som utrett biogasmarknaden, på Dagens Nyheters debattsida.

Under onsdagen kommer utredningen att lämnas över till regeringen. Ett av förslagen är att Sverige ska besluta om ett produktionsmål för biogas på 10 terrawattimmar (TWh) till 2030. Förra året producerades 1,3 TWh uppgraderad biogas, alltså sådan som kan användas som drivmedel.

För att nå produktionsmålet föreslår utredningen att man behåller dagens skatteundantag för biogas och kompletterar med bland annat en gödselgaspremie och en uppgraderingspremie. Utredaren vill även erbjuda lån och garantier till dem som vill producera förnybara gaser.