Zoom

Haiti vädjar om mer hjälp i kampen mot klimatförändringarna

Haitis miljöminister Joseph Jouthe beskriver klimatförändringarna som ”en omfattande terror” och menar att det mycket fattiga landet är i behov av ökad finansiering för att kunna anpassa och begränsa effekterna.

För fattiga önationer som Haiti förorsakar klimatförändringarna redan stora ekonomiska kostnader, skador på infrastruktur och förluster av liv. Och forskare förväntar sig att situationen bara kommer att förvärras.

Haitis miljöminister Joseph Jouthe menar att klimatkrisen kan jämföras med våldsdåd och vädjar till omvärlden om hjälp med att bekämpa dess effekter.

– Klimatförändringarna utgör en mycket omfattande terror i Haiti, som vi har mycket svårt att hantera, sade Joseph Jouthe till IPS i samband med det nyss avslutade klimattoppmötet i Madrid.

– Haiti har inget ansvar för klimatförändringarna, men lider av dess effekter. Vi vill att det internationella samfundet behandlar oss bättre.

Enligt Joseph Jouthe gör önationen, som är den fattigaste på västra halvklotet, sitt bästa för att förbereda sig för klimatförändringarna – och för att bidra i kampen mot dess orsaker. Målet är att skapa en klimatsmart nationell utveckling. Joseph Jouthe säger att regeringen bedriver många projekt för detta ändamål, men att det saknas resurser.

Behov av stöd

Patrice Cineus, som kommer från Haiti men bor i Kanada, menar att bristen på resurser är ett verkligt och ständigt problem i hemlandet. Men han anser också att Haitis ledare måste satsa på faktabaserade och professionella program, vilket skulle öka landets möjligheter att få mer internationellt stöd.

– Vi är i behov av inhemska innovativa satsningar, säger Patrice Cineus.
Han menar att en orsak till att landet har svårt att få program finansierade är att de inte är tillräckligt bra utformade.

Caribbean Community Climate Change Centre är ett organ som arbetar för att hjälpa medlemsstaterna inom den karibiska samarbetsorganisationen Caricom att hantera klimatförändringarna.  Dess ordförande Kenrick Leslie säger till IPS att man bland annat arbetat med Haiti för att öka krisberedskapen genom att lokalisera skolor och andra byggnader som kan användas i samband med katastrofer. Enligt Kenrick Leslie handlar det om ett projekt som är finansierat och redan igång i andra karibiska länder, medan satsningen i Haiti har strandat eftersom landets företrädare inte har lyckats lokalisera lämpliga platser.

En pojke i slummen i Haiti
En pojke i slummen i Haiti. Landet är ett av de länder i världen som är mest sårbart för klimatförändringar. Dieu Nalio Chery/TT

Kénel Délusca, chef för projektet AP3C, som drivs av Haitis miljödepartement med stöd av EU, understryker samtidigt att Haiti är ett av de länder i världen som är allra mest sårbart för klimatförändringar.

Forskare menar att orkaner, översvämningar och torkor kommer att bli värre och mer frekventa i framtiden – vilket tillsammans med kusterosion kommer att slå hårt mot önationen.

– Den marina miljön är extremt viktig för Haitis befolkning, säger Kénel Délusca.

Bor längs kusterna

Av landets tio regioner ligger nio vid kusterna, och Kénel Délusca påpekar att alla landets större städer också ligger vid kustområden.

– Dessa ekosystem är mycket strategiskt viktiga för Haitis utveckling, då befolkningen bedriver många verksamheter som är baserade på marina resurser, säger Kénel Délusca.

Haitis utsläpp av växthusgaser motsvarar bara 0,03 procent av de globala utsläppen. Trots det har landet som målsättning att minska sina utsläpp med fem procent till 2030.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV