Radar · Miljö

Forskning ska göra stadsodling mer hållbar

Hydroponisk inomhusodling hos Grönska, en food tech-startup som nyligen växlade upp, från en källare lika stor som ett studentrum till ett odlingsnav på 900 kvadratmeter.

Minskade ytor med odlingsbar mark kräver nya innovativa odlingsmetoder – ett sätt kan vara odling i staden. Nu ska forskare undersöka vad som krävs för att få till både hållbara och välfungerande urbana odlingssystem.

– Vi kommer att titta på de odlingsprojekt som har startat i Stockholmsområdet och utvärdera dem ur ett hållbarhetsperspektiv för att se vilka miljö-, ekonomiska- och sociala konsekvenser de har, säger Michael Martin, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett uttalande.

Ett flertal fördelar med att flytta odling till urbana miljöer är redan kända. Produktionen kan effektiviseras och lättare kontrolleras. Men kunskapen om odlingssystemen är begränsad, skriver IVL.

Vill sprida kunskap

Tidigare forskning har kunnat konstatera att en av de största utmaningarna är att få ekonomisk livskraftighet i projekten, skriver Svenska miljöinstitutet vidare. 

Både lyckade och mindre lyckade projekt kommer att studeras. Man kommer också utföra hållbarhetsanalyser ur ett livscykelperspektiv.

– Tanken är att projektet ska bidra till kapacitetsuppbyggnad. Med bättre kunskap om vilka utmaningar och möjligheter som finns är det lättare att göra rätt val och säkerställa att odlingarna verkligen bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion i urban miljö. Det handlar också om att sprida kunskap om hur vi kan skapa hållbara livsmedelssystem i framtiden, säger Michael Martin.