Radar · Nyheter

Snart kan du bli vräkt utan varning vid andrahandsuthyrning

Om andrahandsuthyrningen både är olovlig och till oskälig hyra, betraktas det som ett brott från 1 oktober.

Efter 1 oktober kan du bli vräkt utan varning vid andrahandsuthyrning utan lov eller om du tar ut för hög hyra. Gör du både och, kan du hamna i fängelse.

I våras klubbade riksdagen igenom kraftiga skärpningar av lagen när det gäller missbruk av hyresrätter. Mest uppmärksammat är att den som köper ett hyreskontrakt svart inte bara riskerar att bli av med kontraktet utan även kan hamna i fängelse.
Men lagen skärps även på andra punkter, som betydligt fler berörs av. Till exempel när det gäller så kallad svartuthyrning – när lägenheter hyrs ut i andra hand utan tillstånd från hyresvärden, skriver Hem och hyra.

– Det som skärps är att hyresvärden kan säga upp hyresavtalet utan att behöva varna hyresgästen innan. Tidigare har det behövts en varning och hyresgästen har då haft en chans att rätta sig, säger Ellinor Rapp på Hyresgästföreningen region Västra Sverige till Hem och hyra.

Hyreskontraktet kan alltså sägas upp ”till omedelbart upphörande” så fort en hyresvärd får reda på att någon hyr ut i andra hand utan lov. Om hyresgästen protesterar får hyresnämnden eller tingsrätten avgöra om det finns grund för det.

Hyresvärdarna kommer att använda sig att detta, tror Ellinor Rapp.

– I Göteborg har vi sett en stor ökning av uppsägningar på grund av påstådd olovlig andrahandsuthyrning, i kombination med att hyresgästen inte har behov av lägenheten. Fler hyresvärdar har blivit aktiva med att försöka hitta dem som hyr ut olovligt och det skulle förvåna mig om man inte fortsätter med det.

Lagen skärps också när det gäller oskälig andrahandsuthyrning för hyresrätter. Det blir tydligare hur mycket man får ta ut: sin egen förstahandshyra, plus maximalt 15 procent för möbler, plus faktiska kostnader för till exempel el och bredband. Den som lägger på mer än så på andrahandshyran tar en stor risk.

– Tidigare har man riskerat att få betala tillbaka överhyran för ett år tillbaka. Nu förlängs det till två år. Dessutom kan kontraktet sägas upp utan varning, säger Ellinor Rapp.

Om andrahandsuthyrningen både är olovlig och till oskälig hyra, betraktas det som ett brott från 1 oktober. Straffet kan bli böter eller fängelse i högst två år.
Sammantaget kan det bli betydligt tuffare tag för vissa hyresgäster, men Hyresgästföreningen är ändå positiv enligt förbundsjurist Johan Mirtorp.

– Vi inser att det blir hårt för en del, men vi vill ha en legitim hyresmarknad. Det är fullt rimligt att man inte ska kunna köpa sig förbi en kö eller ta ut för hög andrahandshyra, för det är de svagaste som blir satta i klistret varje gång.

<strong>Skärpningar för andrahandsuthyrning</strong>

Lagtexten förtydligar att andrahandshyran inte får vara högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler (max 15 procent) och faktiska kostnader för exempelvis el och bredband.
Om en för hög hyra tas ut kan hyresgästen förlora sitt kontrakt utan att hyresvärden behöver skicka en varning i förväg. Hyresgästen får inte chans att rätta sig.
Andrahandshyresgästen kan kräva tillbaka överhyra för två år tillbaka i tiden, jämfört med ett år i dag.
Den som hyr ut utan tillåtelse från hyresvärden kan också förlora kontraktet utan förvarning eller chans till rättelse.
Om uthyrningen är olovlig OCH andrahandshyran för hög, kan hyresgästen dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Källa: Hem och hyra