Radar · Politik

Svensk styrka i Irak får förlängt

En irakisk soldat riktar kikaren mot en rökpelare efter ett flyganfall mot Islamiska staten (IS), vid gränsen mot Syrien.

Den svenska väpnade styrka som deltar i kampen mot terrorrörelsen Islamiska staten (IS) får förlängt förordnande, föreslår regeringen.

Det betyder att högst 70 personer får fortsätta bedriva militär utbildning i Irak till den 31 december 2020, inom ramen för den internationella allians som bekämpar IS.

Insatsen går ut på att skydda baser och utbilda irakiska soldater.