Radar · Djurrätt

Id-märkning kan minska katters lidande

Trots åtgärder som Lex Maja verkar antalet hemlösa katter inte sjunka.

I Sverige finns uppskattningsvis 100 000 hemlösa katter. För att minska siffran har en statlig utredning kommit fram till att det borde vara krav på att id-märka och registrera alla katter.

I juni 2018 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att ta tag i problemet med de cirka 100 000 hemlösa katter som finns i landet. I slutet av september presenterade utredaren, Ulrika Geijer, den 147 sidor långa rapporten.

I utredningen beskriver Geijer bakgrunden till problemet:

”Bland myndigheter och organisationer som handskas med hemlösa katter råder det enighet om att en grundläggande orsak till problemet är att katten har låg status som sällskapsdjur. Katter är ofta billiga i inköp eller rent av gratis och är lätta att få tag på. En bidragande orsak till att katter överges är att många felaktigt föreställer sig att katter klarar sig väl själva i naturen, utan omvårdnad av människan.”

Utredningen beskriver de hemlösa katterna som ett djurskyddsproblem, där många blir sjuka, skadade och även dör på grund av kyla under vintermånaderna.

Ett problem när katterna skadas eller blir sjuka, men inte har någon ägare registrerad, är att ingen kan betala för veterinärvården.

– Det är svårt när vi får in skadade katter som inte är märkta, vi vet inte hur långt vi ska gå. Till exempel om katten har blivit påkörd och är allvarligt skadad, de kräver väldigt mycket vård och vi behöver veta att någon kan ta hand om katten, säger Marit Gorvy, veterinär vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala, till SVT Uppsala.

"Något vi arbetat för under lång tid"

Ulrika Geijer föreslår att ett krav på märkning och registrering av katter införs – precis så som lagen redan ser ut för hundägare:

Någonting som Djurens rätt ser som en vinst:

– Att utredningen föreslår obligatorisk märkning och registrering av katter är mycket glädjande, det är något vi arbetat för under lång tid. Införande av ett sådant krav skulle vara en viktig del i arbetet för att minska det enorma lidande som är förknippat med att så många katter i dag är hemlösa, sade Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt, i ett pressmeddelande när utredningen släpptes den 27 september.

Nu ligger utredningen ute hos myndigheter, organisationer och andra intressenter innan regeringen kommer ta beslut i frågan.

De katthem som finns i Sverige, som tar in hemlösa katter och omplacerar dem hos nya familjer, är ofta överfulla
De katthem som finns i Sverige, som tar in hemlösa katter och omplacerar dem hos nya familjer, är ofta överfulla. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Överfulla katthem

Fler än 700 000 hushåll i Sverige har i dag katt. Sammanlagt, med de 100 000 hemlösa katterna, räknar man med att det finns cirka 1,4 miljoner katter i Sverige. I april infördes Lex Maja, som gör det olagligt att överge katter.

Men trots det är fortfarande de katthem som finns i Sverige – som tar in hemlösa katter och omplacerar dem hos nya familjer – ofta överfulla.

– Vi får samtal hela tiden om honor som lagt ungar. Man känner sig så hjälplös för de är så många, säger Eva Vikman Årblom på Sundsvalls djurhem till SVT Västernorrland.

Och Lena Buhr som jobbar på ett katthem i länet berättar att de har hittat kattungar i busskurer och på soptippen. Och nu har även någon dumpat dem utanför katthemmet.

– På de nio år jag jobbat är det här den värsta säsongen. I två omgångar har folk ställt kattungar på bron, säger hon.

Förutom att man med en obligatorisk märkning av katter lättare skulle kunna hitta ägare, beskriver även den nya utredningen hur kravet skulle få de hemlösa katterna att bli färre:

”Ett obligatoriskt krav på kattägare att låta märka sitt djur och registrera sitt ägarskap gör att kostnaden för att ha katt blir högre. Detta förtydligar vilket åtagande det innebär och kommer att förändra inställningen till katter, vilket på sikt kommer att höja katternas status.”