Radar · Migration

Beslut om asyl stoppas av Migrationsverket

Inga nya asylbeslut om nordöstra Syrien kommer fattas innan situationen gör att överblicka. Budskapen har svängt mycket senaste tiden. Från att Sverige skulle kunna bli det första EU-landet att deportera syrier, till att Turkiet inledde sin militäroffensiv och hela regionen destabiliserades.

Nu säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer att man stoppar alla asylärenden gällande personer som kommer från nordöstra Syrien. Situationen är oförutsägbar och man behöver enligt verket mer tid på sig för att se hur den utvecklas.

– Det är väldigt svårt att förutse vad som kommer hända framöver. Därför har vi i dag beslutat att stoppa beslutsfattandet för syriska medborgare från den här provinsen. Vi fattar inga avslagsbeslut och vi kommer inte heller att bevilja några tillstånd just nu. Vi måste avvakta läget för att se i vilken riktning detta går, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer till Ekot.

Ett av de områden som Migrationsverket i ett nytt rättsligt ställningstagande från den 29 augusti sa var säkert nog är just Hassakah-provinsen, som nu är under attack från Turkiet. Att man inte redan då vägde in den osäkra och snabbt föränderliga situationen är en gåta.