Radar · Miljö

”Det krävs ingen kärnkraft för brist i elnätet” 

Vindkraft är betydligt billigare än kärnkraft, enligt professor Lennart Söder på KTH.

Att avveckla kärnkraftsreaktorer saknar all rim och reson, menar de flesta borgerliga partierna. Kärnkraft behövs för att täcka bristen i elnäten.
Det är felaktigt, hävdar KTH-professorn Lennart Söder som forskar om olika energikällor.

Opinionen för kärnkraft har medvind. Enligt en Sifo-undersökning vill en majoritet, 66 procent av svenska befolkningen, behålla kärnkraften – eller bygga ut den. 18 procent vill avveckla den helt.

Lennart Söder, professor i elektriska energisystem på KTH, ser inte kärnkraften som nödvändig för att råda bot på kapacitetsbristen i elnäten. Dessutom är till exempel ny vindkraft billigare än ny kärnkraft, enligt honom.

För tio år sedan var förhållandet det motsatta.

– Vad som hänt sedan dess är en radikalt ökad kostnad för kärnkraft, medan kostnaden för vindkraft sjunkit kraftigt. I dag är istället ny vindkraft mycket billigare än ny kärnkraft, säger Lennart Söder till KTH:s hemsida.

Finns andra alternativ

Ett vanligt argument från kärnkraftsförespråkare är att elförsörjningen skulle vara sårbar vintertid, när temperaturen sjunker, eller när vinden mojnar.
– Självklart måste vi ha el även vid låg vind och kallt väder, men det kräver ju inte kärnkraft! För att få rimlig ekonomi i kärnkraften måste de köra nästan hela året på konstant effekt, och här talar vi om tillfälliga behov, skriver Lennart Söder i en debattartikel i Svd.

Lennart Söder föreslår, vid sidan av utbyggd vindkraft,  en rad åtgärder – som han menar är både bättre och betydligt effektivare: som gasturbiner och automatisk sänkning av inomhustemperaturer med ett par grader. Det går även, med hjälp av parallella turbiner, att öka effekten i vattenkraften.

"Stämmer inte"

Hur kommer det sig då att en majoritet av befolkningen, enligt Sifo-undersökningen, vill bevara eller bygga ut kärnkraften, trots att forskning på Kungliga tekniska högskolan, KTH, visar att vindkraft är billigare och går att balansera beroende på väderlek?

En del företrädare för olika organisationer har gått ut och sagt att man måste ha kärnkraft för att lösa denna utmaning, vilket inte stämmer.

– Det har varit mycket klimatdiskussioner i medierna under sommaren, och då har en del företrädare för olika organisationer gått ut och sagt att man måste ha kärnkraft för att lösa denna utmaning, vilket inte stämmer.