Radar · Nyheter

Topposition i EU – S avgör om von der Leyens framtid

Tyska Ursula von der Leyen talar i EU-parlamentet under debatten om nomineringen av henne till posten som ny ordförande i EU-kommissionen.

Med löften om jämställdhet och klimatkamp hoppas Ursula von der Leyen övertyga tvivlarna i EU-parlamentet om att välja henne till ny ordförande i EU-kommissionen. Högern och mitten verkar ge tummen upp. Avgörandet fälls av socialdemokraterna.

Den 60-åriga försvarsministern och sjubarnsmodern tar direkt upp jämställdheten när hon inleder dagens debatt inför EU-parlamentet i Strasbourg.

– För 40 år sedan valdes EU-parlamentets första talman, Simone Veil, och lade fram sin vision om EU. Det är tack vare henne som jag kan göra samma sak. Och det är med stolthet jag kan säga att äntligen är en kvinna nominerad till posten som ordförande i EU-kommissionen, säger von der Leyen i Strasbourg.

Samtidigt går hon ut hårt om klimatet.

– Jag vill att EU blir den första klimatneutrala kontinenten i världen år 2050. För att göra det måste vi ta modiga steg tillsammans, säger von der Leyen.
Jag kommer att lägga fram ny grön väg för EU under mina första 100 dagar på jobbet. Jag kommer att lägga fram EU:s första klimatlag.

Löften om migration

I sitt tal tar hon också upp rättsstatsläget – en fråga som betonats hårt av många västländer som oroats över den demokratiska utvecklingen i länder som Polen och Ungern.

– Det går inte att kompromissa om respekt för rättsstaten. Fru rättvisa är blind. Hon kommer att försvara rättsstaten oavsett var och när den attackeras, lovar von der Leyen.

Hon vill också ha nya tag när det gäller asyl och migration.

– Till havs är det en plikt att rädda liv. Vi behöver solidaritet. Vi behöver en ny sorts ansvarsfördelning.

Den tyska försvarsministern fördes fram som ”gumman i lådan” av EU-ländernas stats- och regeringschefer på deras utdragna toppmöte för två veckor sedan, sedan man inte kunnat enas om någon av de så kallade toppkandidater som föreslagits på förhand.

I stället presenterades en paketlösning med kristdemokraten von der Leyen som kommissionsbas, med socialdemokratiske nederländaren Frans Timmermans och liberala danska Margrethe Vestager som närmaste medhjälpare under sig i kommissionen.

Ja från höger

von der Leyens partikamrater i konservativa partigruppen EPP har snabbt gett tummen upp. Från svensk sida har såväl M som KD ställt sig bakom den tyska försvarsministern.

”Vi moderater kommer inte hålla med en kommission ledd av von der Leyen i alla frågor. Men vi menar att hon har bäst möjlighet att leda en kommission som svarar på de utmaningar Europa står inför”, säger Moderaternas fyra ledamöter i ett gemensamt debattinlägg på nyhetssajten Europaportalen.se.

Socialdemokrater och liberaler har varit mer skeptiska. Rösterna från de två partigrupperna S&D och RE behövs för att ge tillräckligt stöd för von der Leyen i EU-parlamentets omröstning i kväll, men är fortfarande inte givna.

Svenske Fredrick Federley (C) är dock imponerad och varslar om att han kommer att förorda tyskan vid eftermiddagens gruppmöte inom RE. Även Karin Karlsbro (L) ger nu sitt stöd.

”Jag är övertygad om att vi genom att välja Ursula von der Leyen får en övertygad EU-vän, en stark företrädare för rättsstatens principer, en garant för ökad jämställdhet och en förespråkare för en skarp miljö- och klimatpolitik som ordförande för kommissionen”, säger Karlsbro i ett uttalande under pågående debatt.

Splittrat i S&D

Även S&D håller gruppmöte i eftermiddag och lyssnar inför det noga på vad von der Leyen säger ”för att vi ska kunna överväga att rösta ja”, säger den svenska S-gruppens ordförande Heléne Fritzon.

Fritzon räknar emellertid med en splittrad grupp. Inte minst är de tyska socialdemokraterna starkt tveksamma till von der Leyen.

– Man spelar in nationell politik i detta. Det är mycket som tyder på att de kommer att hålla fast vid att rösta mot, säger Fritzon.

Det italienska S&D-partiet, Demokratiska partiet, ger dock von der Leyen sitt stöd, lovar gruppledaren Roberto Gualtieri i dagens debatt.

Från Italien stöds von der Leyen också av Femstjärnerörelsen, som inte tillhör någon av parlamentets partigrupper.

Kan skjutas upp

På nejsidan står vänstergruppen GUE/NGL, ytterhögern i ID, miljöpartistiska De gröna/EFA samt sannolikt en stor del av EU-skeptiskt konservativa ECR – däribland svenska SD.

– Efter att ha hört ert anförande här i dag står det fullständigt klart för mig att ni är olämplig för denna uppgift och jag kommer att rösta nej, säger Peter Lundgren (SD) i debatten i Strasbourg.

Själva omröstningen om von der Leyen sker på papper utan att ledamöterna behöver avslöja hur de röstar och inleds klockan 18. Ett resultat väntas vara klart kring klockan 20.

Tyskan behöver stöd av en absolut majoritet av de närvarande för att kunna dra igång sitt arbete på allvar med att bygga upp den nya kommission som ska ersätta Juncker-gänget från den 1 november.

Blir det nej i kväll krävs å andra sidan ett nytt extrainsatt EU-toppmöte för att inom en månad lansera en ersättare.

En tredje möjlighet är samtidigt att parlamentets gruppledare helt sonika ser till att skjuta på omröstningen, för att få mer tid för både sig själva och von der Leyen.

Fakta: Tyngsta posten i EU

EU-kommissionens ordförande nomineras av medlemsländernas stats- och regeringschefer men utses formellt via en omröstning i EU-parlamentet.

Kommissionsordföranden har sedan den avgörande rollen när det gäller att bestämma vilka arbetsuppgifter som ska läggas på de övriga kommissionärerna, som föreslås av regeringarna i EU:s medlemsländer.

EU-kommissionen fungerar i praktiken som EU:s regering och lägger fram de lagförslag som sedan behandlas parallellt av EU-parlamentet och EU:s ministerråd. Grundinitiativen till förslagen kommer dock från EU:s stats- och regeringschefer som styr kommissionens arbete via sina regelbundna toppmöten.

Samtidigt är EU-kommissionen också ansvarig för att se till att medlemsländerna följer gemensamma lagar och regler.
tt