Radar · Nyheter

FN: Allt fler både hungriga och feta i världen

Vi blir allt fler i världen och samtidigt ökar antalet hungriga världsmedborgare.

Hunger ökar runt om i världen – och likaså fetma. Idag går en av nio personer utan tillräckligt med mat samtidigt som fetma årligen dödar fyra miljoner människor. Ekonomiska och sociala faktorer bär skulden till båda delarna i en allt mer ojämlik värld.

Fetma ökar framförallt hos barn i skolåldern. Fenomenet är globalt, visar en ny FN-rapport med titeln The State of Food Security and Nutrition in the World 2019 – Safeguarding against economic slowdowns and downturns. Samtidigt är allt fler barn undernärda, något som kan leda till stora och livslånga konsekvenser gällande barnets både fysiska och mentala utveckling. 820 miljoner människor hade inte tillräckligt att äta under 2018. Året innan var siffran 811 miljoner. 

”Våra åtgärder för att hantera dessa oroande trender måste vara djärva, inte bara i storleksskala utan också gällande samarbete mellan olika sektorer”, säger FN:s experter från livsmedelsorganet FAO, UNICEF, WHO och WFP. 

Hunger ökar framförallt i länder där inkomstklyftorna ökar. Det blir allt svårare för de fattiga, sårbara eller på andra sätt marginaliserade människorna att ha tillgång till tillräckligt med näringsriktig mat. FN menar att man måste arbeta mot dessa ekonomiska klyftor och utmaningar för att komma tillrätta med de växande matproblemen, som i allra högsta grad är en klassfråga. 

Alarmerande situation

Allra mest alarmerande är situationen i länder i Afrika, framförallt i östra Afrika där 30,8 procent av befolkningen lider av undernäring. Sett till antal individer är det flest människor som går hungriga och lider av undernäring i Asien: över 500 miljoner människor. Klimatkrisen är en anledning till att allt fler får det svårare att klara dagen, tillsammans med ekonomier som går allt sämre. Afrika är samtidigt hem för nästan tre fjärdedelar av alla överviktiga barn: konsumtion och ohälsosamma dieter pekas ut som orsak.

En ny indikator har använts i årets rapport om matsäkerheten globalt sett. Genom att fråga människor om deras tillgång till mat de senaste 12 månaderna har man kunnat mäta hur osäker deras matsituation är. För de som upplever en relativ osäker situation har FN sett konsekvenser som att man äter mat av sämre kvalitet för att få pengarna, eller råvarorna, att räcka längre.

Över 2 miljarder människor uppskattas inte ha regelbunden tillgång till bra, näringsrik och hälsosam mat. Framförallt i låg- och medelinkomstländer, men även i Nordamerika och delar av Europa. FN menar att det betyder att man måste arbeta för att förändra dagens system för hur mat distribueras till att bli mer långsiktigt hållbart för alla, i och med en stadigt växande befolkning i världen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV