Zoom

Stora utmaningar när Indien satsar på elfordon

Antalet fordon på de indiska vägarna ökar snabbt och beräknas uppgå till hela 600 miljoner till 2030.

indiska städer är hårt drabbade av luftföroreningar som främst beror på utsläpp från trafiken – och antalet nya fordon på landets vägar ökar hela tiden. Målsättningen är att alla bussar och en tredjedel av de privata fordonen ska vara eldrivna 2030 – men utmaningarna förblir många.

Den indiska regeringens satsning på elfordon välkomnas av många, men samtidigt kommer den ambitiösa planen för att skapa en grönare transportsektor inte att bli lätt att genomföra.

År 2030 beräknas det finnas 600 miljoner fordon på de indiska vägarna, främst i form av mopeder och motorcyklar i landets städer.
Målet är att en ökad användning av kollektivtrafik och fler miljövänliga fordon ska förbättra livskvalitén för befolkningen, men också minska koldioxidutsläppen och trafikstockningarna – samt minska landets beroende av importerad olja.

Övergången mot elfordon är främst inriktad mot bussar i kollektivtrafiken, samt tre- och fyrhjuliga yrkesfordon. Tanken är att detta i sin tur också ska öka allmänhetens intresse för att skaffa elfordon.

Svalt intresse för elfordon

Hittills har intresset för eldrivna fordon varit svalt i Indien. Men nu har regeringen försökt öka det genom att införa en rad subventioner. Samtidigt understryker experter att om elfordonen ska få ett verkligt genomslag så kräver det också stora satsningar.

Den främsta hindret är den stora bristen på stationer där elfordon kan laddas. Under de kommande tre åren ska därför en kraftig utbyggnad ske i landets storstäder, där 2 700 nya laddstationer ska skapas fram till 2022.
Författarna till en studie från organisationen Shakti Sustainable Energy Foundation påpekar att landet står inför ett dilemma – där intresset för elfordon kommer att vara svagt så länge som det inte finns några laddstationer, medan det affärsmässiga intresset för att satsa på laddstationer förblir lågt så länge efterfrågan saknas.

Experter varnar för att om den el som driver elfordonen produceras av kolkraft så kan i stället föroreningarna i landet komma att ökaAijaz Rahi/TT
Experter varnar för att om den el som driver elfordonen produceras av kolkraft så kan i stället föroreningarna i landet komma att ökaAijaz Rahi/TT

Dessutom är investeringskostnaderna för elfordon fortfarande betydligt högre än för fordon med förbränningsmotor – och ligger på nivåer långt över vad de flesta medelklassfamiljer har råd med.

Men elfordonsbranschen är på uppgång i Indien.  Flera inhemskt producerade elfordon har introducerats samtidigt som de stora internationella aktörerna är intresserade av att ta sig in på den lukrativa indiska marknaden.

Eldrivna taxi-trehulingar har börjat trafikera gatorna i Delhi och Bangalore där de används för kortare sträckor. Bland kunderna återfinns pendlare i Delhi som använder dessa taxi-fordon för att ta sig mellan sina hem och tågstationer, då kostnaderna är betydligt lägre än för motsvarande bränsledrivna taxibilar eller trehjulingar.

Batterikostnaden sjunker

Forskare vid World Resource Institute-India har slagit fast att även om kostnaderna för elfordon är högre i ett första skede, så är dessa sedan billigare i drift eftersom kostnaderna för bensin och diesel har stigit.
Andra utmaningar för elfordonen är den begränsade körsträcka som batterierna erbjuder, samt de i många fall långa laddningstiderna. Men samtidigt menar bedömare att utvecklingen på området går snabbt, och att kostnaderna för framtidens batterier kommer att sjunka.

Experter varnar också för att om den el som driver elfordonen produceras av kolkraft så kan i stället föroreningarna i landet komma att öka – och att det därför även kommer att krävas satsningar på fler förnybara energikällor.