Radar · Politik

L vill ha snabbspår för att neka asyl

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Liberalerna vill införa ett snabbspår hos Migrationsverket för människor som sannolikt kommer att nekas asyl, eftersom de kommer från sådana länder där invånarna vanligtvis saknar asylskäl. Syftet enligt partiet är att inte ta resurser från personer som har skyddsskäl, skriver Dagens Nyheter.

Snabbspåret skulle fungera genom att Sverige upprättar en lista med säkra länder, säger partiledaren Nyamko Sabuni.

Hon vill även att preskriptionstiden för personer som får avslag på sin asylansökan i Sverige förlängs. Dagens gräns går vid fyra år och ytterligare några år skulle leda till att fler återvänder till sina hemländer, enligt Sabuni.

– Det (dagens gräns) skapar incitament för att stanna kvar och leva rättighetslöst under jorden. Gör man det i fyra år kan man sedan söka asyl på nytt, förmodligen utan att något nytt har framkommit. Man är bara kvar i Sverige för att sedan få avslag en gång till, säger hon till DN.

I somras tillsattes en utredning som skulle ta fram förslag för att ge Migrationsverket utökade möjligheter att bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad. Utredaren fick i uppdrag att särskilt överväga behovet av en förteckning över säkra ursprungsländer.

– Det är rejält många länder som redan har sådana förteckningar. Dit hör bland annat Norge, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Frankrike, säger utredaren Ingela Fridström till Sydsvenskan.

– Jag tar inte fram någon färdig lista. Det jag gör är att ta fram ett juridiskt hållbart förslag för hur den här listan kan göras, fortsätter hon.

Utredningen ska vara klar i slutet av januari nästa år.