Radar · Morgonkollen

KTH-experter: Missvisande om snabba tåg

Blir det någonsin dags för avgång för snabbare svenska tåg? Här ska just ett höghastighetståg av typen ICE avgå i Frankfurt.

Debattvågorna om nya järnvägar för snabbare tåg i Sverige fortsätter att gå höga. Tre KTH-professorer hävdar nu att skeptikerna missförstår både kostnader, säkerhet och projektets regionalpolitiska aspekter.

I ett inlägg på SvD:s debattsida vänder sig Sebastian Stichel, Evert Andersson och Mats Berg bland annat mot bilden av de planerade höghastighetsbanorna som storstadsprojekt. ”Tre fjärdedelar av resorna beräknas ske till och/eller från någon av de 14 mellanstationerna”, skriver de, och nämner exempel som att restiden Jönköping–Lund väntas gå ned från 2,5 timmar till en timme.

Trion, som är professorer i bland annat järnvägsteknik, invänder också mot argument om att de nya banorna skulle vara olönsamma. ”Inom KTH har vi ingående undersökt detta”, skriver de, och förklarar bland annat att resandeprognoserna underskattar hur många resenärer som tågen kommer att ta från bil och flyg.

”Vidare är det 20–30 gånger säkrare att åka tåg än att åka bil”, skriver de, och påpekar att den svenska vägtrafiken fortfarande skördar hundratals liv om året.

Regeringens planer på de snabba linjerna mellan städer i södra Sverige har på senare tid mötts av motvind. Flera av de borgerliga partierna, som så sent som 2014 lanserade planerna under epitetet ”Sverigebygget”, avvisar projektet som för dyrt.