Radar · Morgonkollen

Sänkta fiskekvoter i östra Östersjön

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) på väg in till EU:s jordbruks- och fiskeministermöte i Luxemburg.

Torskfisket i östra Östersjön blir i princip noll även nästa år, sedan EU-kommissionen fått igenom sitt fiskestopp.

Som vanligt och som väntat tog det rejält med tid för EU-ländernas fiskeministrar när man skulle enas om de totala fångstkvoterna för Östersjön år 2020.

Först strax efter midnatt var alla siffror i hamn.

– Vi har kommit fram till ett resultat över förväntan, i mitt tycke. Jag gick in i förhandlingarna med ambitionen att vi skulle få resultat så nära kommissionens förslag som möjligt. Vi landade inte exakt där, vilket jag inte hade förväntat mig, men resultatet är bra, säger landsbygdsministern som hade velat se en större minskning.

Noll i öster

Torskfisket i östra Östersjön har i år akut stoppats på grund av oro för fiskens framtid. Det stoppet fortsätter nu under nästa år, då 2 000 ton som bifångst kommer att accepteras. För de västra delarna av Östersjön hade Sverige och EU-kommissionen hoppats på minus 68 procent, vilket nu uppgraderades en aning till minus 60.

– Det är god säkerhetsmarginal, konstaterar Nilsson.

Även EU:s fiskekommissionär Karmenu Vella är nöjd.

– Vi har tagit några svåra, men väldigt behövliga beslut. Många fiskebestånd i Östersjön är i ett alarmerande läge. Det fanns en bred enighet runt bordet om att om vi inte hanterar grundorsakerna till den här oroande situationen så kommer både naturen och fiskenäringen att förlora, säger Vella på en nattlig presskonferens i Luxemburg.

Kontrollkrav dröjer

Det som ministrarna inte kunde enas om var de nya kontrollkrav som kommissionen velat införa, för att bättre övervaka vad som verkligen tas upp. De kraven och den diskussionen får nu vänta till senare.

– Man ansåg att man inte kunde komma överens. Det största skälet till det, som jag uppfattar det, var den korta period som man hade haft på sig att lösa ut det till i januari, säger Nilsson.

Totalt sett är landsbygdsministern nöjd med resultaten.

– Alla förslag ligger inom ramen av det som har varit Internationella havsforskningsrådets rekommendationer, med råge. Så det här är ett bra förslag utifrån att man vill säkerställa ett hållbart fiske som medger att vi ska kunna fiska i våra vatten även i framtiden, säger Jennie Nilsson i Luxemburg.

Miljöorganisationer inte nöjda

Trots sänkta fiskekvoter är miljöorganisationer, som hade hoppats på ett totalstopp för bland annat torsk och sill i vissa delar av Östersjön, inte nöjda.

”Det är upprörande att EU:s fiskeministrar, trots att det finns en juridiskt bindande tidsfrist för att stoppa överfiske för allt fiskebestånd till 2020, har fastställt fem av tio fiskekvoter i Östersjön för 2020 som överstiger de hållbara fiskenivåerna”, säger Andrea Ripol från paraplyorganisationen Seas at risk i ett uttalande.

”Beståndet av torsk från östra Östersjön och sill från västra Östersjön är i ett kritiskt tillstånd och närapå uttömda. Enligt vetenskaplig inrådan bör fiskekvoten för dessa bestånd vara noll, vilket innebär att inte en enda torsk från östra Östersjön eller en enda sill från västra Östersjön bör tas upp”, säger Ottilia Thoreson från Världsnaturfonden WWF.