Radar

Sju elbolag hamnar på svart lista

Sju elbolag svartlistas.

Konsumentverkets energimarknadsbyrå varnar kunderna för sju elbolag. Det är första gången den statliga och oberoende konsumentbyrån publicerar en svart lista över de elbolag som fått flest klagomål, rapporterar Dagens industri.

Det handlar om avtal som förlängts utan kundens vetskap och felaktiga så kallade brytavgifter som kunder debiterats när de bytt bolag. En del kunder uppger att de inte ens varit i kontakt med elbolagen, som ändå ingått avtal med dem.

Två stora bolag som hamnar på listan till följd av den typen av klagomål är Stockholms Elbolag och Göta Energi. Det förstnämnda bolaget vill över huvud taget inte svara på Dagens industris frågor. Karin Källmark, marknadschef på Göta Energi, säger dock till tidningen att man ser allvarligt på att bolaget hamnat på listan och att åtgärder vidtagits.
– En av åtgärderna har varit att tillsätta ett kvalitetsteam som numera för en tätare dialog med konsumenterna, något som gjort att klagomålen halverats, säger hon till Dagens industri.

Energimarknadsinspektionen kan starta tillsynsärenden om myndigheten misstänker att ett elbolag inte följer lagen. Stockholms Elbolag har tidigare fått betala vite, och det pågår två tillsynsärenden mot företagen Axilia och Nordisk Krafthandel, som också finns på den nya svarta listan.

TT

Elbolagen på svarta listan

Följande elbolag har fått flest klagomål och hamnat på Konsumenternas energimarknadsbyrås svarta lista:

• Stockholms Elbolag
• Göta Energi
• Nordic Green Energy
• Axilia
• Nordisk Krafthandel
• Fi-Nergy
• Telinet