Radar · Miljö

Nordisk fiskestrid om Östersjön

Torsk lossas från en fiskebåt i hamnen i Skillinge.

Minska ner rejält, säger EU-kommissionen och Sverige om fisket i Östersjön.
Fast inte så mycket, tycker de flesta andra – inklusive grannarna i Danmark.

När EU-ländernas fiskeministrar samlas i Luxemburg i dag väntar ännu en traditionell långsittning om de totala fångstkvoterna för Östersjön.
– Jag förväntar mig att vi kommer att hålla på sent i kväll i alla fall, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) på väg in till mötet.

EU-kommissionen hoppas få gehör för stora minskningar för att låta bestånden växa till sig. Exempelvis sätts torskkvoten i östra Östersjön till i princip ingenting alls, medan fångstmängderna i väster föreslås bli minskade med nästan 70 procent.

"Goda förhoppningar"

I Sverige har regeringen, med stöd från EU-nämnden, ställt sig bakom kommissionens förslag.
– Vi ska ha långsiktigt hållbart fiske i våra hav och jag kommer att driva att vi ska få ett slutresultat som ligger så nära kommissionens förslag som bara möjligt. Vi har gjort skillnad de senaste åren och fått resultat som ändå inneburit att vi fiskat på hållbara nivåer. Jag har goda förhoppningar om att vi kan landa i det i år också, säger Nilsson.

Övriga länder runt Östersjön är desto mer skeptiska. Inte minst Danmark som manar till kamp mot de låga kvoterna.

Två bestånd?

Danske fiskeriministern Mogens Jensen (S) tycker att det finns utrymme för större fångster.
– Vi har att göra med två bestånd här: fisk och fiskare. Jag tycker att jag har hittat en balans där vi både tar hänsyn till ett hållbart fiskeri, men även där de små fiskesamhällena kan överleva, säger Jensen på väg in till mötet.

Jennie Nilsson hoppas ändå på låga tal.
– Vi behöver lyssna på de vetenskapliga råd som ligger till grund för det som har blivit kommissionens förslag. Jag kommer att ha konstruktiva samtal med alla mina kollegor. Så kommer jag att utgå ifrån att de är beredda att lyssna på det som är klokt i det här sammanhanget, säger Nilsson i Luxemburg.