Intro

Välkommen till dagens Syre!

Världens 7,6 miljarder människor är bara 0,01 procent av alla levande organismer på jorden, men vi har ändå utrotat 8 av 10 vilda djur. Under senaste tiden har larmrapporterna om i synnerhet insekter duggat tätt. Forskarna kallar det den ”dolda insektsapokalypsen”, att 40 procent av jordens i dag 1 miljon insektsarter riskerar utrotning.

Det är lätt att förlora förtröstan. Men det finns de som i stället försöker göra något åt saken. Till exempel öppnar världens största hotell. För insekter.

”Vi vill väcka uppmärksamhet för insekternas betydelse för oss och de ekologiska systemen”, säger Lina Hirsch, trädgårdsingenjör i Slottsträdgården i Malmö, och en av initiativtagarna till hotellet.

Läs mer om det i dagens Zoom.

Några andra som vägrade ge upp är de tre kor som simmade åtta kilometer för att rädda sig från orkanen Dorian på USA:s östkust för tre månader sedan. Nu har de återfunnits, välbehållna.

Andra fascinerande organismer vi skriver om i dagens nummer är svampar. Syres experimentella hemmaodlare Jerker Jansson ger sig i dag på ostronskivling. Och följer riksrättsutfrågningarna i USA, naturligtvis.

Trevlig läsning!