Radar · Miljö

Tågresandet fortsätter att öka

För åttonde året i rad ökade resandet på järnväg i Sverige under 2018.

Trenden att allt fler vill resa med tåg håller i sig och det är särskilt det regionala tågresandet som ökar snabbt. Det visar en analys av Trafikverkets statistik Bantrafik 2018. 

Både antalet resor och den totala längden som resenärerna färdas ökar. Under 2018 gjordes 246 miljoner resor på järnväg. Det var 7 procent fler än året innan och det högsta antalet tågresor sedan år 2000. Efter 2010 har tågresandet ökat med totalt 37 procent. Även antalet kilometer som resenärer färdas ökade mer förra året än tidigare under tjugohundratalet.
– Tågen hade en sämre punktlighet under 2018 med stundtals stora störningar i trafiken. Trots det verkar resenärerna fortsätta att välja tåget, säger Fredrik Lindberg, statistiker vid Trafikanalys i ett pressmeddelande.

När resandet delas upp i regionala, det vill säga resor kortare än 100 kilometer, och långväga tågresor blir det tydligt att det är de regionala resorna som bidrar starkt till ökningen. Sedan 2010 har de regionala resorna ökat med 43 procent samtidigt som de långväga resorna har varit oförändrade i antal. Under perioden har dock antalet färdade kilometer ökat för både regionalt och långväga resande.