Radar · Migration

Migrationsverkets tolkning gör 750 ungdomar bostadslösa

De ungdomar som fått tillfälligt uppehållstillstånd på grund av gymnasielagen riskerar att bli bostadslösa i början på nästa år. Detta på grund av en ny tolkning från Migrationsverket, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är kritiska till.

Konsekvensen av Migrationsverkets nya tolkning är att många unga nu riskerar att inte få bo kvar i Migrationsverkets boenden från och med tre dagar efter den 31 januari 2020. Detta efter en dom i kammarrätten från i somras.

Omkring 750 unga, majoriteten afghaner, kommer påverkas. De kommer behöva hitta eget boende, vilket för många kan vara svårt.

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg vid SKL, säger att de unga kan komma att behöva söka stöd hos kommunernas socialtjänst istället. Det är inte säkert att de som inte får bo kvar i Migrationsverkets boenden har rätt till ekonomisk ersättning om de befinner sig mellan två uppehållstillstånd.

– Migrationsverkets beslut får stora konsekvenser för kommuner och individer. Vi menar att det rimliga vore att Migrationsverket vände sig till regeringen med krav om lagändring istället för att göra en ny tolkning på egen hand, säger Fredrik Lennartsson i ett pressmeddelande.

SKL har varit i kontakt med Migrationsverket den senaste tiden och fört samtal om riskerna med den nya tolkningen. De 750 berörda individerna är de som fått utvisningsbeslut, men som på grund av gymnasielagen beviljats uppehållstillstånd för studier.

– Vi förstår att det här är ett tungt besked att få. Det vi gör nu är att vi börjar inte att tillämpa det här i dag, utan vi avvaktar med att göra det här till den 31 januari, så att vi ser att det finns lite tid här. Både för att avsluta studier och för att leta boende, men vi avvaktar även med hänsyn till kommunerna, säger Veronika Lindstrand Kant, chef för nationella samordningsavdelningen på Migrationsverket, till Ekot.

Osäkert vad som gäller

SKL menar att rättsläget är oklart. En del av de som kan komma att tvingas flytta ut befinner sig mellan två uppehållstillstånd. Rätten till ekonomisk ersättning då är inte självklar. Det pågår nu en analys av läget, och SKL kommer så snart de kan informera kommunerna om vad som gäller.

– Det är bekymmersamt att regelverket är så komplicerat och att en del unga människor kommer att befinna sig i ett glapp mellan två uppehållstillstånd när de tvingats lämna Migrationsverkets boende. Det har vi framfört till Migrationsverket, säger Fredrik Lennartsson, SKL.

För de som söker nytt uppehållstillstånd kan det även spela in vad för skäl de uppger för att få det förlängt. Den som också åberopar andra skyddsskäl än de gymnasiestudier som gymnasielagen kräver för att få förlänga sitt uppehållstillstånd kan få bo kvar på Migrationsverkets boenden.