Radar · Miljö

FN-rapport: Ojämlikhet bakom protester

Protester i nordöstra Indien mot den nya medborgarskapslagen som särbehandlar muslimer, 11 december 2019.

Demonstrationer fyller gatorna över världen, och en röd tråd löper mellan Bagdad, Santiago, Gauhati, Teheran och Madrid, enligt en ny rapport från FN:s utvecklingsprogram UNDP – det handlar om ojämlikhet.

– På grund av en rad olika omständigheter tar människor sig i allt större utsträckning ut på gatorna – kostnaden för en tågbiljett, priset på bensin, krav på politiska fri- och rättigheter, strävan efter rättvisa: detta är ojämlikhetens nya ansikte, men som rapporten beskriver är ojämlikheten inte bortom lösningar, säger UNDP:s högste chef, Achim Steiner i ett pressmeddelande.

Att ojämlikhet utveckling går att göra något åt benämns som den viktigaste insikten i Human development report, som analyserar länders utveckling ur ett helhetsperspektiv. I stället för att fokusera på ekonomisk tillväxt ger rapporten även en bild av inkomstfördelning inom landet och hälsa. 

Därtill beskriver UNDP ”en ny generation av ojämlikheter”, kring utbildning, teknik – och klimatförändringar. Sistnämnda skulle kunna utlösa nya stora motsättningar i samhället om de inte regleras, enligt rapportens författare. 

– Det som brukade vara ett privilegium, som att gå på universitet eller ha tillgång till bredband, har blivit allt viktigare framgångsfaktorer och dem som endast får grundläggande behov tillfredsställda känner att de saknar förutsättningarna som krävs för att gå mot en ljusare framtid, säger UNDP:s Pedro Conceição, ytterst ansvarig för rapporten. 

Ett exempel är att andelen som har tillgång till fast bredband växer 15 gånger snabbare och andelen vuxna med högre utbildning mer än sex gånger snabbare i länder med ”hög mänsklig utveckling” jämfört med i länder med ”låg mänsklig utveckling”.

– Ojämlikhet handlar inte bara om hur mycket någon tjänar jämfört med sin granne. Det handlar om den ojämna fördelningen av rikedom och makt: De sociala och politiska normer som driver människor ut på gatorna för att protestera och de faktorer som kommer att göra detta i framtiden om inget förändras, säger Achim Steiner.

För att möta dessa nya ojämlikheter rekommenderas i rapporten flera åtgärder som ”ser bortom inkomst”. Bland dem finns att attrahera fler kvinnor till arbetsmarknaden, stärka fackföreningar samt införa internationell beskattning som ska upptäcka och hindra skatteflykt.