Radar · Miljö

Rapport: ”Bränderna skedde på områden som avskogats”

Bild tagen av Greenpeace i samband med en överflygning som organisationen gjorde i augusti för att dokumentera bränderna.

Motsvarande 72 000 fotbollsplaner av Amazonas område brann under augusti månad. Men det har inte rört sig om regelrätta skogsbränder, utan växtlighet som fällts tidigare under året, enligt organisationen Monitoring of the andean amazon project.

Dramatiska bilder på brinnande regnskog har spridits världen över. Men att det skulle vara vilt härjande bränder, går tvärt emot de fynd som MAAP gjort när de jämfört upptäckta värmepunkter med satellitbilder och rapporter om områden som avskogats.

Via bildsekvenser som skildrar ett tidsskeende går det att se hur ett område som tidigare i år varit täckt av grönska förvandlas till bruna fält, för att sedan avge stora mängder rök. Det visade sig att det sceneriet var det vanligaste under årets bränder. 

Ett annat vanligt scenario var bränder på jordbruksområden som avskogats tidigare år.

Torsten Krause, hållbarhetsforskare vid Lunds universitet har tidigare förklarat för Syre hur bränder kan uppstå. Efter att skog huggits ned och de värdefullaste träden forslats ut, låter bönderna den övriga växtligheten torka – för att sedan sätta eld på den för att på så sätt få ned näringen från biomassan till jorden.

"Avskogning och bränder hänger ihop"

Samtidigt finns en risk att bränderna också sprider sig till den ofällda regnskogen. Men några sådan bränder har MAAP inte kunnat se bland de som rapporterades under augusti månad.

Miljösajten Mongabay har intervjuat rapportförfattaren Matt Finer som säger att det är viktigt att allmänheten förstår vad som verkligen sker i Amazonas.

– Det är viktigt att världen förstår vilken roll som avskogningen spelar i den här processen. Det viktigaste sceneriet som vi ser är storskalig avskogning följd av bränder, det är budskapet som allmänheten behöver förstå: att det är två problem som hänger ihop, avskogning och bränder, inte bara bränder och för att förebygga bränderna måste vi förebygga avskogningen. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV