Radar · Nyheter

3 miljarder kronor i bostadstillägg fryser inne  – varje år

Omkring 170 000 personer som är berättigade till bostadstillägg ansöker inte om förmånen.

Så många som 170 000 personer går varje år miste om bostadstillägg – trots att de är berättigade till förmånen. Det rör sig om ålderspensionärer, sjuka eller funktionsnedsatta som av olika anledningar inte ansöker om tillägget.
I genomsnitt förlorar de 1 300 kronor i månaden.

Tanken är att bostadstillägget ska underlätta en skälig bostads-och levnadsnivå. Många i den utsatta gruppen blir hjälpta, omkring 290 000 får bostadstillägg i dag – men ett stort antal söker inte ersättningen. Anledningarna varierar och mörkertalet är stort, enligt Riksrevisionens undersökning.

– Andelen personer med låg ekonomisk standard är mycket hög i dessa grupper jämfört med resten av befolkningen. Ett bostadstillägg skulle lyfta många i målgruppen över gränsen för låg ekonomisk standard, säger riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Många är inte medvetna om möjligheten, eller så kan det vara för svårt för personerna att samla in det nödvändiga underlaget. Brist på stöd eller gode män är också en förklaring.

– Det är uppenbart att många som har rätt till bostadstillägg inte ansöker. Det kan bero på att de inte känner till eller förstår att de har rätt till förmånen. Det kan också bero på att ansökningsförfarandet är för komplicerat, säger Tina Malmberg, projektledare för granskningen.

Kostnaden för bostadstillägget är 12,7 miljarder årligen – men omkring 3 miljarder förblir outnyttjade, enligt 2016 års beräkningar av Riksrevisionen.