Intro

Är 40 timmars arbetsvecka verkligen rimligt?

Är det rimligt i dessa tider att vi ska fortsätta arbeta 40 timmar i veckan?  Antalet sjukdomar på grund av stress har ökat rejält de senaste tio åren och många fler söker hjälp för psykisk ohälsa. Vi lever i ett samhälle där måttstocken tycks vara kvantitet framför kvalitet, men helst båda.

Många klagar över att de inte hinner med att varken träna eller träffa familj och vänner. Nu står vi dessutom inför en lågkonjunktur där många arbetsgivare kommer omorganisera för att klara utmaningarna, inte sällan faller bördan på de anställda.

Mitt i allt detta befinner sig klimatet i en akut situation som hänger som ett mörkt moln över oss alla och samhället skriker efter volontär arbetskraft. Med mindre arbetstid i veckan skulle vi alla hinna med en timmes volontärjobb, vilket givetvis skulle vara en stor samhällsvinst.

Försök med sex timmars arbetsdag har gjorts både här och där och resultaten har överlag varit positiva. Vi har mått bättre och blivit effektivare.
I många andra länder har man valt att titta på en fyradagarsvecka och nu visar en  ny undersökning som du kan läsa om i dagens Syre att nio av tio svenskar är positiva till en sån förändring. Kanske kan det vara ett första steg till ett sundare samhälle – ihop med lite basinkomst?

I dagens nummer berättar vi även om de sista valarna som släppts från ökända ”valfängelser” (!), om att regnskogen hotas av att jaguarerna blir färre och att Sverige fortsätter massdeportera människor till krigets Afghanistan, vilket fått bland annat Amnesty att rasa.

Det är onekligen många där ute som borde skämmas.