Radar · Miljö

Riksdagsledamöter får krisinformation om klimatet

Vilken skillnad gör en halv grad? Är det för sent att nå 1,5-gradersmålet? Det är några av frågorna som riksdagsledamöterna får svar på om de läser sin post i dag.

Idag får Sveriges riksdagsledamöter en ny version av MSB:s broschyr Om kriget eller krisen kommer, som ska få dem att förstå vidden av klimatkrisen. Bakom den omarbetade upplagan står aktivistnätverket Extinction rebellion.

I fjol landade broschyren Om krisen eller kriget kommer i alla hushålls brevlådor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ville förbereda medborgarna inför till exempel militära angrepp och terrorattacker. I en mening nämns även att ”ett förändrat klimat kan göra att översvämningar och skogsbränder blir vanligare”.

Nu har aktiviströrelsen Extinction rebellion (XR) skapat en ny version av broschyren, som givits titeln När klimatkrisen kommer. Den sammanfattar aktuell klimatforskning, hur global upphettning och ekologisk kollaps kan komma att slå mot samhället, och hur de värsta konsekvenserna kan mildras.

Mottagare är Sveriges riksdagsledamöter – men egentligen borde våra folkvalda vara avsändare, säger Tatjana Boric från XR i ett pressmeddelande.

– Vi vill framföra vår djupa förtvivlan över klimatkrisen till våra
folkvalda politiker. Den svenska staten har skickat oss en broschyr om
hur vi i Sverige ska agera om en obestämd kris kommer – men inte
information om den kris som redan är här och som kräver omedelbar
handling.

I morgon kommer aktivistnätverket att hålla en demonstration utanför riksdagen, samt en fredlig civil olydnadsaktion för att uppmärksamma krisbroschyren.