Radar · Nyheter

Lavendelskördar hotas av värme och torka

Lavendelfält i Frankrike.

Torka och översvämning har slagit hårt mot lavendelodlingar i södra Frankrike. Sedan förra året har Maurice Feschet drivit en process mot EU tillsammans med bland annat den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra. Unionen tar enligt dem inte tillräckligt stort ansvar för klimatförändringarna.

I tre generationer har familjen Feschet odlat lavendel i byn Grignan i Rhône-dalen. Fält täckta av den violetta växten är sinnebilden för den sydfranska sommaren, men snart kan idyllen vara ett minne blott.

– Jordbruket har alltid drabbats av enstaka dåliga år, men de senaste 15 åren har det blivit mycket svårt. Värmen har varit exceptionell den här våren, och 2017 gick 40 procent av skörden förlorad, säger Maurice Feschet.

Det är inte bara temperaturen som är ett problem, torkan kan året därpå avlösas av översvämning. Det har blivit nödvändigt att plantera om allt oftare, och lavendel har en lång odlingscykel, fyra år. En tysk jurist som brukade semestra i närheten av familjen Fechets ägor visade sig vara expert på Europarätt, och genom honom kom Maurice Feschet i kontakt med olika miljöorganisationer.

Lavendelbonden Maurice Feschet
Lavendelbonden Maurice Feschet. Foto: People's Climate Case

Krav på att minska utsläppen

Det ledde till att han nu är en av de kärande i målet som går under namnet People’s Climate Case som drivs av flera familjer i och utanför Europa, samt den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra. I en stämningsansökan till EU kräver de att unionen ska ställa hårdare krav på minskade utsläpp.

– Jordbrukare blir direkt drabbade av klimatförändringarna. I unionens konstitution står att den ska skydda sina medborgare. Det är grunden i stämningsansökan, säger Maurice Feschet.

Ansökan fick avslag med hänvisning till att det inte är tillåtet att som individ stämma EU. Hur ”individ” ska tolkas är dock en öppen fråga och igår gick man vidare med en överklagan.

– Det är ett juridiskt helvete, säger Maurice Feschet och skrattar uppgivet.

Men initiativet har flera syften.

– Även om det skulle beslutas att utsläppen ska reduceras så kommer det aldrig att gå om inte var och en bidrar. Vi vill rikta uppmärksamheten mot klimatförändringarna och påverka opinonen så att folk överallt blir medvetna om den här problematiken.

Maurice Feschet låter sig inte nedslås av den tillfälliga motgången.

– Man måste hålla hoppet vid liv. Jag är 73 år men jag har träffat unga människor som är extremt motiverade att försvara sin framtid på ett sätt som jag aldrig sett hos tidigare generationer.