Intro

Välkommen till dagens Syre!

Sakta vänder det. Det är i alla fall så vi skulle kunna tolka de siffror som Naturvårdsverket lade fram i dag. Utsläppen av klimatskadliga gaser minskade med 1,8 procent mellan 2017 och 2018.

De dåliga nyheterna är att de borde minska med 5-8 procent för att vi ska ligga i linje med Sveriges mål om netto noll utsläpp till 2045.

Men ändock – det går åt rätt håll. Före årsskiftet måste regeringen lägga fram den handlingsplan som ska visa hur deras politik ska nå målet. Ett dokument som kommer nagelfaras av forskare, journalister och experter.
I dagens Syre berättar vi också om energiöverenskommelsens sammanbrott. Något som gör framtiden för förnyelsebar energi osäker.  

Missa inte heller vår rapportering om bristen på lärare, som är fortsatt akut.

Trevlig läsning!