Energi

12 december

En demonstrant med stjärngossestrut på huvudet värmer sig vid en eld i samband med luciatåget mot kärnkraft i Stockholm, där omkring 15 000 personer deltog.

För 40 år sedan, 1979, anordnades fackeltåg i flera svenska städer i en protest mot kärnkraft. I Stockholm deltog fler än 15 000 personer i demonstrationen. Efter folkomröstningen 1980 fattades beslutet att kärnkraften skulle vara avvecklad till år 2010.

För 50 år sedan, 1969, detonerade en bomb på ett bankkontor i Milano, Italien. 16 personer dödades och ytterligare en man avled senare av sina skador. Närmare 90 människor skadades. Samma dag briserade ytterligare bomber i Rom. Det konstaterades senare att den nyfascistiska organisationen Ordine Nuovo låg bakom dåden.

12 december 1935 grundas det nationalsocialistiska rasbiologiska avelsprogrammet Lebensborn i Tyskland.
12 december 2000. USA:s högsta domstol avgör den segslitna kontroversen om det slutgiltiga resultatet av det amerikanska presidentvalet, som hållits den 7 november samma år. Domstolen beslutar att någon omräkning av rösterna inte skall ske i tvivelaktiga valkretsar i Florida. George W. Bush blir därmed president, med den minsta marginalen i USA:s moderna historia.

Bemärkelsedagen

I dag är det julstjärnans dag. Blomman, som förknippas med jul, kallas för poinsettia på engelska, efter Joel Roberts Poinsett som importerade växten från Mexico till USA år 1828. Han avled den 12 december 1851.