Radar · Nyheter

Bin hemlösa i Berlin – bi-entusiaster får skulden

Forskare vill hellre se satsningar på etablering av ängar än bikupor.

Allt fler Berlinare har nappat på det alltmer populära trenden att skaffa bikupor. Men berlinarnas vilja att slå ett slag för miljön har visat sig ha en baksida. En boom av bisvärmar plågar nu staden, rapporterar The Guardian.

På motorcyklar, balkonger och uppe i träd. Stadens bisvärmsfångare – schwarmfänger – har haft bråda dagar under sommaren.

– Många bryr sig om klimatförändringarna och de döende bipopulationerna och vill göra något åt det, vilket är fantastiskt, säger Benedikt Polaczek till The Guardian.

Han är ordförande för Berlins förening för biodlare och varnar för att uppsvinget i antalet bin nu innebar en matbrist för flygfäna.

– Bara i Berlin har vi 10 000 bikolonier, säger han.

Kan göra mer skada än nytta

Och frågan är om inte bi-entusiasterna gör mer skada än nytta. I en debattartikel i DN tidigare i somras skrev forskare vid Lunds universitet att tama bin riskerar att konkurrera ut de solitära bina, där flera arter, till skillnad från honungsbiet, faktiskt är under risk att dö ut.

Istället för att skaffa bikupor – argumenterade forskarna för att slå ett slag för de vilda blommorna.

”I dag är det i stor utsträckning människan som avgör vad som växer på markerna. Att bevara artrika miljöer och skapa ett blommande landskap, både i städerna och på landet, ligger därför i våra händer. Det skulle dessutom gynna både honungsbina och de vilda bina”, skrev de i debattinlägget.

Varför svärmar bin?

”Ett bisamhälle, som kan bestå av 10.000–70.000 enskilda bin, ser sig själva som en enda individ. Det är naturligt för bina att vilja svärma för att föröka sig och bli två individer. Svärmningen inträffar på försommaren, oftast före midsommar. Eftersom antalet bin i samhället under denna period kan öka med flera tusen om dagen känner bina ofta att det börjar bli ont om plats i bikupan och att deras drottning inte längre har plats att lägga ägg.”
Källa: svenska bin.se