Radar · Politik

KD-utspel om att införa språkprov 

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor (KD) hösttalar i andra kammarsalen i riksdagshuset i Stockholm.

KD vill att godkänt språkprov ska vara ett krav för permanent uppehållstillstånd. Partiet föreslår också att rätten till offentlig tolk minskas.

Kristdemokraternas partistyrelse har tagit fram en uppdaterad integrationspolitik. Programmet ska behandlas på KD:s kongress, rikstinget, i november.

KD-ledaren Ebba Busch Thor presenterade programmet i ett tal på KD:s partifullmäktige på fredagen.

Vårt budskap till nyanlända är: Var stolt över ditt ursprung och historia, men bli svensk. Välkommen, sade hon.
Varnar för no go-zoner

Busch Thor uppgav i sitt tal att Sverige på grund av de senaste årens stora asylmottagning har byggt upp ett ”integrationsskuldberg”, som nu måste betalas. Det kräver, enligt henne, en modigare integrationspolitik.

Busch Thor varnar för att Sverige kan komma att få ”no go-zoner” likt Frankrike.

Det är i utanförskapet gängkriminaliteten frodas, sade hon i sitt tal.

För att utanförskapsområden inte ska växa vill KD få ned antalet asylsökande på samma nivå som de nordiska grannländerna. Det skulle innebära en minskning med 70 procent jämfört med i dag. KD förespråkar bland annat tillfälliga treåriga uppehållstillstånd som huvudregel för de som får asyl.

Språkprov ska krävas

KD har tidigare varit kritisk till asylsökandes rätt att välja eget boende, eftersom många hamnar i utsatta områden. Nu vill partiet avskaffa den så kallade EBO-lagen helt och satsa på statliga anläggningsboenden på olika platser i landet. Den som skaffar egen bostad ska inte få ekonomiskt stöd för det.

Ett nytt förslag är att de som ansöker om permanent uppehållstillstånd inte bara ska klara sin egen försörjning, utan också ett språkprov och ett prov i samhällsorientering.

Sådana prov ska också krävas för medborgarskap, enligt KD.

Begränsad rätt till tolk

Ett språkprov är något som Liberalerna drivit länge, men som många partier, inklusive KD, varit emot. Att partiet nu svänger beror enligt Busch Thor på att integrationsproblemen nu blivit så stora i Sverige.

Krav på språkprov för att bli svensk medborgare finns med i den så kallade januariöverenskommelsen mellan regeringen, C och L.

KD vill också, likt Moderaterna begränsa rätten till offentlig tolk. KD pekar på att många utrikes födda är beroende av tolk för sina kontakter med myndigheter, kommuner och landsting. Kostnaderna har, enligt partiets nya integrationsprogram, ökat med över 50 procent sedan 2014.

KD vill nu begränsa rätten till tolk till fem år, efter att man fått uppehållstillstånd. Partiet vill dock att man ska kunna gör undantag till exempel på grund av hög ålder eller hälsoproblem.

Barntolkning föreslås bli förbjudet.