Radar · Miljö

Bilrester läggs på tippen i stället för att återvinnas

Bilarna på Sollentuna Bildemontering ska smältas och bli nytt stål.

Enligt lagen måste 85 procent av skrotade bilar materialåtervinnas eller återanvändas. Men över fem procent av deras vikt har i stället malts och lagts på stängda soptippar, visar en granskning från Ekot. 

Sedan år 2015 måste 85 procent av skrotade bilar materialåtervinnas eller återanvändas. Nu visar en granskning från Sveriges radio att nivån har uppnåtts bland annat genom att mala ner tusentals ton bilrester till ett grus som lagts som täckskikt på soptippar.

Deponitäckning ska inte räknas som materialåtervinning enligt Naturvårdsverket.

Mer än 5 procent av de skrotade bilarnas vikt har hamnat på soptipparna, visar Ekots granskning. Räknas de bort klarar branschen inte återvinningskravet. 

Men branschorganisationen Bil Sweden, som har ansvar för redovisningen av bilarnas materialåtervinning har gjort en egen tolkning av regelverket, och anser att reglerna följs, enligt ett mail till Ekot.

– Det är inte bra, naturligtvis, utan vi förutsätter att man har tolkat det på samma sätt som vi har, säger Jon Engström, chef på återvinningsenheten på Naturvårdsverket till radioprogrammet.