Radar · Nyheter

Skatt på farliga kemikalier i kläder och skor

Finansdepartementet ska utreda införandet av en skatt för miljö- och hälsofarliga ämnen i kläder och skor, samt vilka ämnen som ska räknas som skadliga i sammanhanget.

Miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor ska begränsas med hjälp av en skatt. Finansdepartementet har tillsatt en utredning om hur den kan se ut.

Skatten är tänkt att minska förekomst, exponering och spridning av farliga kemikalier i skor och kläder. En särskild utredare ska till exempel göra en så kallad ”lämplig avgränsning” när det gäller skadliga ämnen, se över vilka varugrupper som bör omfattas, komma med förslag på skattenivåer som ”är tillräckligt effektiva för att minska exponeringen för, och på sikt fasa ut, skadliga kemikalier.” Ett klart omfattande arbete för en utredare, med andra ord.

Både när det gäller förbudsklassade kemikalier och droger har ett flertal producenter rutin på att byta ämne – till ett som ännu inte har hamnat på listan över förbjudna ingredienser. Men det betyder ju inte att de är mindre farliga för det. Hur kommer utredaren att förhålla sig till det fenomenet? Det kommer att tas i beaktande, enligt kommittédirektivet. Här gäller det att kontrollerande myndigheter hänger med i svängarna när nya namn och alternativa kemikalier introduceras. Inkomstbortfall är aldrig populärt, inte heller i den lukrativa kläd- och skoindustrin.

I arbetet ingår att ge förslag som hindrar exponering och spridning av skadliga ämnen från kläder och skor på ”ett kostnadseffektivt sätt.” Kostnadseffektivt för naturen eller företagen? Ja, det lär framgå tydligare när den här utredningen är klar, deadline är satt till den 1 april 2020.