Radar · Miljö

Grön giv – EU:s ”månlöfte” för klimatet

EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen.

En ”grön giv” blir EU:s verktyg för att bekämpa klimatförändringarna.
Med allt från skärpta utsläppsmål till rejäla omställningspengar hoppas EU-kommissionen på en klimatneutral union.

– Den gröna given är vår nya tillväxtmodell, säger ordförande Ursula von der Leyen.

Tillsammans med sin klimatansvarige viceordförande Frans Timmermans presenterar von der Leyen den nya given i eftermiddag inför en extrainsatt snabbdebatt i EU-parlamentet.

Vid en kort pressträff i Bryssel jämför hon med löftet en gång i tiden från USA:s dåvarande president John F Kennedy att under 1960-talet landa en människa på månen.

– Vi har inte alla svar än. Det här är början på en resa. Men det här är EU:s människa på månen-tillfälle, säger von der Leyen.

Omställningsfond

De exakta detaljerna i given har ännu inte offentliggjorts, även om merparten redan läckt ut på förhand.

Tanken är bland annat att i vår slå fast i en klimatlag att EU ska vara klimatneutralt senast år 2050. Det ska bland annat göras med hjälp av rejäla omställningspengar i en särskild fond.

– Vi måste se till att ingen lämnas bakom. Den här omställningen måste fungera för alla och vara rättvis – eller så fungerar den inte alls. Vårt mål är att mobilisera 100 miljarder euro, inriktat på de mest sårbara regionerna och sektorerna, säger von der Leyen.

– Rätt använt så kan det bli som flera av de framgångsrika förändringar som skedde i flera svenska städer när man gick från det totala beroendet av ett regemente på orten till att i dag ha väldigt blomstrande näringsaktivitet och fler företag, konstaterar svenske EU-parlamentsledamoten Fredrick Federley (C).

Ny modell

Enligt tidigare utläckta delar väntar senare under 2020 också en ”omfattande plan” för att till år 2030 ha minskat utsläppen av växthusgaser till minst 50 eller 55 procent jämfört med 1990 års nivåer.

Därefter kommer en lång rad detaljerade förslag att läggas fram. von der Leyen betonar att det som nu sker är ett sorts systemskifte.

– Jag är övertygad om att den gamla tillväxtmodellen, byggd på fossila bränslen och utsläpp är otidsenligt och oförenlig med vår planet. Den gröna given är vår nya tillväxtmodell. Den ger mer tillbaka än vad den tar, hävdar von der Leyen i Bryssel.

Fakta: EU:s gröna giv

EU-kommissionens plan för att bekämpa klimatförändringarna väntas bland annat innehålla:
• En klimatlag för nollutsläpp 2050, reviderade utsläppsmål till år 2030, utvidgat system för handel med utsläppsrätter och en ”gränsjusteringsmekanism” – i princip en form av importskatt för att täcka för utsläpp utanför EU
• En övergångsfond för att hjälpa till i omställningen från fossila bränslen och utsläppstunga industrier
• Reform av jordbrukspolitiken
• Nya handlingsplaner för cirkulär ekonomi, ren luft och vatten
• Uppdaterad energilagstiftning, inklusive beskattning
• En plan får hållbara investeringar och grön finansiering.
Källa: EU Observer

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV