Radar · Morgonkollen

Bougainville röstade för självständighet

Intresset var stort för att delta i folkomröstningen i Bougainville.

Invånarna på Bougainville röstade med stor marginal för att ön ska bli självständig, och inte längre tillhöra öriket Papua Nya Guinea norr om Australien.

När samtliga röster räknats hade 97,7 procent röstat för självständighet. Av de 180 000 lagda rösterna gick bara 3 000 för alternativet, att den autonoma delen av Papua Nya Guinea skulle få mer omfattande autonomi.

Folkomröstningen är kulmen på en flera årtionden lång process där Bougainville kämpat för självständighet, en kamp som länge bekämpades med brutala medel från centralregeringen.

Berie Arhen, Irlands förre regeringschef och ansvarig för valkommissionen i Bougainville, uppmanade båda sidor att respektera resultatet och sade att valet handlade om ”er fred, er historia och er framtid” och att resultatet visade att pennan kan vinna över vapnet.

– Folkomröstningen är en del av en pågående resa, sade Ahern, som handplockats till uppdraget att leda ön genom omröstningen efter sin betydande roll i fredsprocessen i Nordirland.

Folkomröstningen är dock bara ett första steg mot självständighet. Nästa steg är att beslutet måste ratificeras av Papua Nya Guineas parlament.

Det finns oro i Papua Nya Guinea att en självständighet för Bougainville kan trigga liknande självständighetsrörelser i andra delar av önationen. Samtidigt skulle ett avslag från Papua Nya Guinea åter kunna tända oroligheterna i Bougainville.

Bougainvilles regionala president John Momis uppmanade inför valet invånarna att ha tålamod. Han säger att det kan dröja flera år tills allt är klart.