Radar · Morgonkollen

Danmark vill stoppa kriminella från Sverige

Danmark väntas införa gränskontroller vid alla gränsövergångar mot Sverige.

När Danmark inför gränskontroller mot Sverige ska vanliga medborgare störas så lite som möjligt, lovar landets justitieminister Nick Hækkerup. Fokus ligger på de organiserade kriminella.

Gränskontrollerna, som införs den 12 november, är en del av ett stort åtgärdspaket mot grov kriminalitet.

Sedan i februari har totalt 13 sprängningar ägt rum i Danmark. Justitieminister Nick Hækkerup (S) pekar på de problem Sverige har med sprängningar och att svenskar misstänks ligga bakom två grova brott i Danmark under sommaren.

– Regeringen ser på situationen med stort allvar. Vi accepterar inte att kriminella gäng placerar ut bomber eller skjuter på gatan. Insatsen vid gränsen är ett helt centralt element för att stärka tryggheten i det offentliga rummet, säger Nick Hækkerup.

Kameror och drönare

Utöver gränskontroller föreslår den danska regeringen en stor utbyggnad av kameraövervakningen, fler drönare, mer omfattande nummerplåtsavläsning och ett nytt centrum för polissamarbete mot den grova kriminaliteten i Öresundsregionen.

Från detta centrum ska insatser mot den gränsöverskridande kriminaliteten koordineras och målsättningen är ett utökat samarbete med svensk polis.
Gränskontrollerna kommer att utföras en till två gånger i veckan och ska riktas mot väg- och tågtrafik över Öresundsbron och mot färjelägena i Helsingör, Fredrikshamn, Grenå och Rönne.

De är tillfälliga och i en första omgång gäller beslutet sex månader. Samtidigt aviserar den danska regeringen att den gränskontroll som redan finns vid den tyska gränsen förlängs ytterligare sex månader.

Nick Hækkerup understryker att alla resenärer inte kommer att kontrolleras, utan att insatsen är riktad mot organiserade kriminella. Han kan inte uttala sig om hur vanligt det är att svenskar begår brott i Danmark.

– Det vet vi inte, och det är något vi vill utreda – men sprängningen vid skattemyndigheten har anknytning till kriminalitet i Sverige, säger justitieministern.

Det var i början av augusti som Skattestyrelsens lokaler i Köpenhamn utsattes för ett sprängdåd.

Svensk polis genomför sedan 2015 gränskontroller av resenärer från Danmark.

Fler kameror

Myndigheter, kommuner och privatpersoner ska få större möjlighet att sätta upp kameror och samtidigt kommer polisen att ges möjlighet att i vissa lägen få information från all kameraövervakning.

– Kameraövervakning är viktig för bevisföring som ska säkra att gärningsmän blir dömda, säger Nick Hækkerup.

Polisen kommer också i större grad att kunna använda automatisk igenkänning av bilars registreringsskyltar och kunna spara sådan information längre.

Angrepp på offentliga byggnader ska betraktas som brott mot staten och straffen ska skärpas. Även för innehav av explosiva varor kommer straffen att skärpas.

– Ett helt nödvändigt paket, sammanfattar justitieministern.

Damberg välkomnar

Sveriges regering har informerats om de nya, tillfälliga gränskontrollerna och inrikesminister Mikael Damberg är positiv till danskarnas initiativ.

– Jag välkomnar det. Vi har haft gränskontroll mot Danmark under en längre tid, och nu kommer Danmark införa det också mot Sverige. Vi är väldigt överens om att vi ska bygga ett ännu närmare samarbete mellan Sverige och Danmark kring brottsbekämpning, det tjänar vi båda på, säger Damberg.

– Jag välkomnar om Danmark har bra kontroll på sin sida och Sverige har bra kontroll på vår sida, för då gör vi det svårare för brottslingarna att agera, säger han.

Samtidigt medger Damberg att det danska åtgärdspaketet används inrikespolitiskt i Danmark, där Sverige används som ett avskräckande exempel.

– Jo, de använder det så litet grann, och det är ju den danska debatten. Men de har ju haft två dåd som haft svensk koppling och de var ju allvarliga. Men å andra sidan skulle vi kunna använda samma typ av logik. Mc-gängen, den riktigt organiserade brottsligheten, kom från Danmark. Men det spelar ingen roll, brottslingar använder gränsen och då ska vi komma åt det, säger Mikael Damberg.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson tycker att det danska beslutet om gränskontroll mot Sverige illustrerar ett svenskt misslyckande.

– Det är ett nästan övertydligt bevis på att den svenska gängkriminaliteten är ett misslyckande som nu också drabbar våra grannländer, säger han.