Radar · Miljö

Aktivister gläds när planer på fossilgasterminal grusas

Under tre dagar i september utfördes protester och civil olydnad i Göteborgs frihamn för att förmå regeringen att sätta stopp för planerna på att koppla på hamnens anläggning för naturgas till stamgasnätet.

Göteborgs hamns anläggning för naturgas kommer inte anslutas till det svenska stamgasnätet. Regeringen tänker inte ge det tillstånd som krävs, rapporterar TV4. ”Det är ett tydligt tecken på att folkligt motstånd fungerar”, säger Olivia Linander från kampanjen Fossilgasfällan.

När aktivister från Fossilgasfällan 2017 fick nys om företaget Swedegas planer på att koppla på Göteborgs anläggning för naturgas till det svenska stamgasnätet –  var planerna redan långt gångna.

– De hade de redan fått miljötillstånd och frågan fanns inte på politikernas radar, berättar Olivia Linander, från Fossilgasfällan.

Två års idogt kampanjande gav i dag resultat. I en tidig nyhetssändning meddelade miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) i TV4 att regeringen inte tänker ge företaget koncessionstillstånd.

– Vi kan inte bygga fast Sverige i ett beroende av fossila bränslen när vi har klimatmål som gör att vi ska vara nere på nollutsläpp om 25 år, sa hon till TV-kanalen.

Två års kampanjande

Men även om dagens beslut kan ses som en seger för Fossilgasfällan, har vägen dit inte varit utan motgångar. När företagets planer blev kända, riktade aktivisterna in sig på att få den kommunalt ägda hamnen att inte upplåta mark till utbyggnaden. Kampanjen resulterade i en motion. Men när det var dags för kommunfullmäktige, röstades den ned.

– Det misslyckades, så vi fortsatte med vår opinionsbildning, skickade brev, demonstrerade och utförde civil olydnad, säger Olivia Linander.

Protesterna kulminerade med de aktioner som ägde rum i Göteborg mellan den 6 och 8 september och som lockade runt 600 deltagare. Att få regeringen att inte ge tillstånd var kampanjens sista möjlighet för att stoppa projektet, berättar Olivia Linander.

– Det var det sista de behövde för att ansluta fossilgas till det svenska nätet, säger hon.

Fler fossilgasterminaler planeras

Men även om regeringen nu ger företaget Swedegas nobben och Fossilgasfällan går segrande ut tvisten, är inte kampanjen över. Både ute i Europa och på andra platser i Sverige planeras för fler fossilgasterminaler, då fartygsbranschen ser naturgas som ett mer miljövänligt alternativ än olja och något att föredra under en övergångsperiod till helt fossilfria bränslen.

Argument Olivia Linander vänder sig mot, istället ser hon det som ett sätt för fossilgasindustrin att förlänga de fossila bränslenas livstid.

– Vi befinner oss i en klimatkris, då kan vi inte ersätta ett fossilt bränsle med ett annat, säger hon.

Men Swedegas har försvarat satsningarna på fossilgasterminaler med att en ökande andel av infrastrukturen ska användas till biogas, som till skillnad från naturgas är ett förnybart bränsle. Men om det går att producera så mycket biogas, är omtvistat.