Radar · Nyheter

Fem nya nätdroger narkotikaklassas

Ett beslag av nätdroger hos Tullen.

Fem nya substanser, som alla säljs på olika drogforum på nätet, narkotikaklassas av regeringen. Det handlar om substanserna kallade 5-IAI, N-metyl-2AI, alfa-POP, dimetokain och MDMB-CHMINACA, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Samtliga substanser har beslagtagits i Sverige. Rättsmedicinalverket har kunnat koppla dödsfall till N-metyl-2AI och brottsfall till 5-IAI och alfa-POP. Giftinformationscentralen har å sin sida rapporterat om fall där patienter vårdats på sjukhus, som kan kopplas till 5-IAI och N-metyl-2AI.