Radar · Nyheter

Fördomar stoppar affärer mellan Danmark och Sverige

Alla svenskar är stelt trista och danskar rundar regler utan en tanke på konsekvenserna. Det är bara ett exempel på uppenbara fördomar. Men även mer subtila generaliseringar kan påverka både privata som affärsmässiga relationer, enligt forskare.

Generaliseringar och fördomar verkar ju vara lättare att hålla liv i när det handlar om människor som vi inte lär känna. Okunskap brukar vara ett effektivt gödningsmedel. Den här sortens gränser mellan människor kan ju också vara mer subtila och outtalade. Det känns i rummet när någon där är exkluderad från de övrigas gemenskap.

Men hur många människor i Sverige har inte besökt Danmark och vice versa? Tusentals danskar och svenskar åker över till varandra, varje dag, på grund av jobb eller annat. Går det verkligen att hålla liv i så många förutfattade meningar och generaliserande föreställningar om varandra då? Och om det nu skulle göra det, har det någon som helst betydelse, egentligen?

Ja, det har det. Det blir tydligt i rapporten Mentala gränshinder Öresund – danska och svenska företagares syn på hinder och möjligheter vid arbete över gränsen.

Den här rapporten visar att sådant som uppfattningar, upplevelser, vanor och känslor faktiskt kan hindra verksamheter från att arbeta med
varandra över landsgränserna. I Danmark som Sverige. 

Om det är så illa när det gäller två nära grannländer, hur är då situationen för dem som ligger geografiskt längre bort ifrån varandra? Ja, det kan man ju undra men det är inte ämnet för den här rapporten.

Vad är det då för mentala gränshinder som det kan handla om? Till exempel språkskillnader och att ens sociala nätverk består av människor från det egna landet. Den känslomässiga biten bör inte underskattas, enligt rapporten. Våra egna och andras föreställningar har sprängkraft, oavsett hur subtilt uttryckta de än är.