Intro

Välkommen till dagens Syre!

Varje år försvinner runt 8 miljoner ton plast ut i haven. Men var det tar vägen gäckar forskarna. En del tros snabbt brytas ned till mikroplast, andra plastföremål har man trott förlorat flytkraft och sjunkit. Den teorin får nu mothugg.

I de stora plastskräpshögarna som återfinns ute till havs är föremålen gamla, ofta har de flera årtionden på nacken, utan att ha sjunkit.

Det får forskarna att tro att det mesta av det stora plastskräpet är kvar i kustområden där de sköljt upp på land och tillbaka igen, till det ändå försvinner ut till havs och ansluter sig till de växande havskräpshögarna.

En fördröjning som gör att havskräpet långt ute till havs tros öka, även om utsläppen av plast till haven upphör redan 2020.

Vi rapporterar också om att luftföroreningar skapar stress och ångest hos unga och att en journalist dömts till fängelse för en abort.

Missa inte heller dagens Zoom, om hur krigsbrotten som skett i krigen i Irak och Syrien ska hanteras.

Om det och mycket mer kan du läsa i dagens tidning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV