Radar · Miljö

Ny studie: Plastskräp fastnar vid kusterna

Plastskräp i Bombay.

Den som sett en plastflaska guppa till havs har säkert funderat på var den kommer ifrån. Ny forskning kan nu sprida ljus över den plast som plågar alltifrån sköldpaddor till valar. En av bovarna är handelsskepp som kastar skräpet över bord.

Organisationen The ocean cleanup har gjort det till sin uppgift att hitta sätt att samla in plastskräpet i de stora havskräphögarna som återfinns i de stora världshaven. Tanken är att låta en flytande anordning som kan följa havsströmmarna samla in skräpet, för att sedan låta det plockas upp av sopbåtar.

Men organisationen bedriver också forskning och är aktuell genom att ha publicerat en egen analys av plastskräpet i den stora havsskräphögen i stilla havet.

Resultatet är förvånande.

Ingen vet var det tar vägen

Varje år beräknas åtta miljoner ton plast sköljas ut från land. Men lejonparten av det plastskräp som finns i den stora plastskräphögen i Stilla havet är flera årtionden gamla, enligt The ocean cleanups studie.

Så var tar den plast som inte når de stora plastskräphögarna vägen?

En delförklaring är att den snabbt bryts ned till mikroplast, små plastpartiklar som bland annat hittats i Marianergraven på 11 000 meters djup. Men det kan inte vara hela förklaringen. Frågan är var större plastföremål som dunkar, leksaker och skor som tar längre tid på sig att brytas ned försvinner?

Den rådande teorin har varit att de förlorar flytkraft och sjunker mot botten innan de med tiden bryts ned. Men enligt The ocean cleanups resultat stannar lejonparten av plasten vid kustområdena, där de tidvis kan befinna sig på land, för att sedan sköljas ut igen. Bara en liten del av skräpet påbörjar resan till de stora plastskräpshögarna, genom att föras ut med vågorna och havsströmmarna.

En fördröjning som gör att havskräpet långt ute till havs gradvis fylls på, även om utsläppen av plast till haven skulle upphöra.

”Resultaten är alarmerande då även i ett ambitiöst scenario (där inga fler plastutsläpp sker från 2020), fördubblas nivån av mikroplast i mitten av århundradet, då redan ackumulerad plast bryts ned till mindre bitar, skriver The ocean cleanup i sin studie.

Plast kastas överbord

Under gårdagen släpptes en annan studie som kan ge en ledtråd till vad den stora havskräpsön i södra Atlanten består av. Längs med strandkanterna på en otillgänglig ö har forskare knatat fram och tillbaka för att samla in plastskräp som ligger utspritt i högar.

Första besöket gjordes 1984, för att sedan följas upp 2009 och 2018. Nu har forskarnas fynd publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS. När alla prover från strandkanterna analyserats tydde resultaten på att tre fjärdedelar kommer från asiatiska handelsskepp.

Plastskräpet var till stor del hoptryckt, vilket är kutym på handelsskeppen för att skräpet inte ska ta upp plats. Att över 90 procent visade sig vara producerat de senaste två åren tydde också på att det kastats överbord – då det skulle ta mellan tre och fem år för plasten att driva dit med hjälp av havsströmmarna.

Tidigare studier har också visat att förlorade fiskenät utgör betydande del av plastskräpet till havs.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV