Glöd · Debatt

Deklarera för världen: Vi har ett klimatnödläge

Städer och länder i hela världen deklarerar nu sin medvetenhet om att klimatsituationen är mycket kritisk.

England har deklarerat, Irland har deklarerat, Kanada har deklarerat, Frankrike har deklarerat och ett hundratal städer runt om i världen, däribland New York, har deklarerat för världen att vi har ett klimatnödläge. En kris som vi måste hantera här och nu. Ett krig som förts mot vår planet alldeles för länge och som vi behöver sätta stopp för.

Som svensk medborgare som önskar se ett Sverige som inte lever på gamla meriter utan ett som skapar nya, speciellt med någon som Greta Thunberg i spetsen, så är det rätt skandalöst att vår regering eller något av våra svenska städer, däribland vår egna världsbästa klimatstad Uppsala, ännu inte deklarerat att vi har ett klimatnödläge.

Ett klimatnödläge som manifesteras varje dag i en ny lokal, nationell och/eller global händelse som orsakats av människan och som vi straffas för på ett eller annat sätt.

Uppsala åker ner till Almedalen med pompa och ståt! Vi måste som stad, kommun och län ta nästa steg i vårt arbete för att skapa ett socialt hållbart, ekologiskt hållbart och ekonomiskt hållbart samhälle som inte exploaterar människor, djur och natur. Det måste bli ett slut med det.

Vi kan inte fortsätta springa händelser i förväg med grandiosa expansionsvisioner för vår stad som kommer leda till enorm exploatering, utan vi måste istället börjar gräva där vi står i dag för att främja den bästa möjliga välfärden för våra medborgare där ingen kan falla mellan stolarna. Att öka anslag till skolor, vård, omsorg, rättsväsende, brandkår och allt annat som är vitalt för medborgarna i vårt län. Visa att vi kan få med alla våra medborgare på ”tåget” till semestern istället för flyget genom att samarbeta med SJ, forma band till städer i Europa eller skapa möjligheter för semester här hemma. Att vi sänker kostnaden för kollektivtrafik och expanderar den så att man kan välja att ställa bort bilen i vardagen. Att förena landsbygd och stad genom att ge alla samma möjligheter vart de än bor och se till att varje kvm jordbruk görs på ett ekologiskt och mångfaldsmässigt sätt istället för vida slätter av monokulturer som förstör för djur, natur och ger oss näringsfattig mat. Att samarbeta med universiteten på ett sätt som gör alla våra beslut kunskapsmässiga istället för ideologiska antaganden och ställa krav på universiteten att göra upp med sina fossila investeringar och investera i alla gröna företag som faktiskt sprudlar från våra fantastiska universitet.

Uppsala: Ta på er ledarhatten i Almedalen. Gör det ingen annan stad i Sverige gjort. Deklarera för världen att vi har ett klimatnödläge. Börja fokusera er politik och era samarbeten med akademin, näringslivet, civilsamhället och övriga Sverige på det som är nödvändigt här och nu. Höj skatten så att vi kan börja finansiera allt det som behöver göras för att vår stad ska fortsätta vara den bästa klimatstaden i världen och glöm inte bort medborgarna på vägen. Vi ska alla kunna överleva detta klimatnödläge och vi har fortfarande en lång väg att gå. Deklarera och börja agera!