Radar · Nyheter

FARR: Sverige måste trycka på för att värna asylrätten

Antalet flyktingar som tar sig över Medelhavet har minskat drastiskt från över en miljon 2015 till 141 000 förra året.

När 14 frivilliga EU-länder diskuterade en ny lösning för flyktingarna på Medelhavet fanns den svenska migrationsministern inte med. Nu måste Sverige kliva fram, anser FARR:s ordförande Sara Edvardson Ehrnborg.

Det har blivit allt farligare för flyktingar att ta sig över Medelhavet, bland annat sedan Italien stängt sina hamnar för räddningsfartyg. Hittills i år har över 800 personer mist livet när de försökt ta sig över Medelhavet till Europa, enligt UNHCR.

Flera EU-länder med högernationalistiska regeringar, däribland Ungern, har stoppat de förslag som finns om att fördela de flyktingar som kommer. Som Syre berättade om i förra veckan har åtta länder med Emmanuel Macrons Frankrike i spetsen nu lovat att arbeta fram en egen mekanism för att fördela flyktingar som kommer över Medelhavet, men Sverige hör inte till dem.

Sverige hör däremot till de 14 länder som var med i diskussionerna, men migrationsminister Morgan Johansson överlät till tjänstemän att närvara. Sara Edvardson Ehrnborg, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd (FARR) tycker att Sverige nu behöver visa framfötterna.

– Det är klart att Morgan Johansson ska vara med. Sverige har värdefulla erfarenheter när det gäller flyktingmottagande som vi borde dela med oss av, säger hon.

Att inte försöka få med sig alla EU-länder utan att göra frivilliga överenskommelser tycker Sara Edvardson Ehrnborg är ett bra sätt att hantera den låsning som finns i EU:s migrationspolitik.

– Jag har länge undrat varför man ska inkludera de länder som egentligen inte vill vara med istället för att de som vill lösa problemet gör något proaktivt. De som inte tar emot flyktingar kan exempelvis vara med och betala istället.

Sara Edvardson Ehrnborg vill nu att Sverige aktivt trycker på i samtalen för att det ska bli en lösning som värnar asylrätten och skapar lagliga vägar in i EU. Hon pekar på att flyktingpolitiken i Europa under lång tid handlat om att hålla människor borta från EU, exempelvis genom bilaterala överenskommelser med länder som Libyen. En annan farhåga hon hyser är att man inför alltför snabba processer som i praktiken åsidosätter människors rätt att söka asyl.

– Man talar ofta om korta handläggningstider och det låter bra, men i själva verket kan det innebära direktavvisningar av människor som inte får sina asylskäl utredda.

Samtalen mellan de frivilliga EU-länderna ska fortsätta och ännu finns inga detaljer kända om hur en uppgörelse kan komma att se ut.

Syre har utan framgång sökt migrationsminister Morgan Johansson.

EU-länderna som lovat vara med på en ny fördelningsmekansim:

Frankrike,  Tyskland, Finland, ­Luxemburg, Portugal, Litauen, Kroatien och Irland.