Radar · Nyheter

Eskilstuna inför byråkratiska krav för tiggare

Ett tillstånd för att tigga i Eskilstuna kostar 250 kronor.

Svensk krånglighet och byråkrati – det är så tiggeriet ska motas i Eskilstuna. Som första kommun i landet införs avgiftsbelagda tillstånd för den som avser att passivt samla in pengar på vissa platser i staden.

Från och med i dag, den 1 augusti, införs kravet på tillstånd för att få tigga i vissa områden där mycket folk rör sig i Eskilstuna. Som första kommun i landet har Eskilstuna infört avgiftsbelagda tillstånd för den som avser att passivt samla in pengar på vissa platser i staden.

– Det är svårt att vet hur det här kommer ut. Vi provar nya sätt, säger Jimmy Jansson, kommunalråd i Eskilstuna (S) till TT.

Hittills har ingen ansökt, berättar han. Men kommunen har försökt sprida information om det nya tillståndskravet till dem som berörs.

Syftet att försvåra

Han sticker inte under stolen med att själva syftet med tillståndskravet är att krångla till det för den som vill tigga.

– Vi byråkratiserar och försvårar. Vi får se vart det tar vägen.
Det krävs av den som vill tigga att en ansökan fylls i skriftligt, och att den som söker också har en giltig legitimation. Dessutom kommer tillståndet att kosta 250 kronor.

– Jag hoppas att polisen kommer att tillämpa det så att ett nytt tillstånd behövs för varje dag.

Jimmy Jansson kan dock inte som kommunalråd styra hur polisen kommer att tillämpa reglerna som beslutats politiskt. Däremot kommer han att följa hur de tolkas och följs.

Stadsmissionen har uppgett för TT att de kommer att ge hjälp och stöd till de som vill ansöka om att tigga, precis som de informerar om andra rättigheter i samhället, som exempelvis sjukvård. Dock kommer inga pengar till tillståndsavgiften att ges.

Provocerande

Men Jimmy Jansson tycker att alltför mycket hjälp från organisationens sida är provocerande.

Om de gör det så får de fundera över hur det påverkar deras anseende och varumärke. Stadsmissionen får stöd från kommunen med ett antal miljoner kronor. Kommunens tanke med detta är att tiggeri inte är acceptabelt.

– Tiggeriet är inte en framkomlig väg för att försörja sig, tycker han.

– Jag tror inte som socialdemokrat på att människor ska stå på sina bara knän och be om pengar. Det var därför socialdemokratin kom till, och vi ska inte ha det så.
Tillståndskravet är begränsat till vissa platser, berättar han.

Det är vid några platser där det rör sig mycket folk, som köpcentrum, idrottsplatser och sjukhus.

Kan bli fler platser

När kravet utformades ville inte kommunen gå för långt och kräva tillstånd på alltför många platser, förklarar han.

Då skulle sannolikheten öka för att vi skulle få avslag.

– Genom att vara lite listiga i utformningen så hoppades i stället han och de andra politikerna att få igenom sitt tillståndskrav i den rättsliga prövningen, och så småningom utöka antalet platser. Det kan alltså utökas framöver, enligt Jimmy Jansson.

Fakta: Tiggeritillstånd

Kravet på tillstånd gäller vissa utpekade platser, och bygger på de lokala ordningsföreskrifterna. Tillståndet söks via nätet, eller direkt hos polisen.
Kostnaden för ett tillstånd är 250 kronor. Det kan gälla som längst i tre månader, men om nytt tillstånd kommer att krävas för varje dag är oklart.
Den som ertappas att samla in pengar utan tillstånd kan få böter.
Polisen svarar för att bedöma tillståndsansökan, och att tillämpa reglerna.
Beslutet om tillståndskrav fattades av kommunfullmäktige i Eskilstuna i maj 2018. Frågan överklagades till länsstyrelsen, om valde att upphäva reglerna. Därefter överklagades ärendet till förvaltningsrätten, som upphävde länsstyrelsens avslag. Reglerna kunde därmed träda i kraft den 1 augusti 2019.
Källa: Eskilstuna kommuN