Radar

Många migranter i Sverige söker anhöriga

Många asylsökande tappar kontakten med anhöriga under flykten till Europa.

Antalet människor som tappar kontakten med sina anhöriga under flykten till Sverige ökar kraftigt. Svenska Röda Korset, som hjälper människor att hitta saknade anhöriga, söker i dag efter över 7 500 personer.

Genom sitt världsomspännande nätverk hjälper den internationella rödakorsrörelsen människor att söka efter anhöriga de tappat kontakt med på grund av krig, konflikter, naturkatastrofer eller migration.

Enligt nya siffror från organisationen hade Svenska Röda Korset under tredje kvartalet i år nästan 2 000 öppna ärenden gällande över 7 500 personer.

– Det rör dels personer som kommit till oss i Sverige för hjälp, men även personer utomlands som tror att deras anhöriga tagit sig till Sverige. Vi får förfrågningar från Tyskland, Iran och en mängd olika länder, säger Lais Salome, migrationsrådgivare vid Svenska Röda Korset.

Internationellt nätverk

Under 2017 avslutades 190 ärenden med att den eftersökta personen hittades, antingen död eller vid liv.

– Det är svårt att procentuellt säga hur många ärenden som avslutas per år, då vissa ärenden kan pågå under flera år. Vi har dock sett en stor ökning efter 2015 – flest ärenden kom in under 2016 och 2017. Det beror på att anhöriga ofta försöker söka själva först, eller så vet de inte att vi finns och erbjuder denna hjälp, säger Lais Salome.

När någon kommer med en förfrågning till Svenska Röda Korset samlar de in så många uppgifter som möjligt om personen och den anhöriga som saknas – till exempel namn, ålder, födelseplats och senast kända adress. Därefter kontaktas Röda Korset i det aktuella landet.

– Vi finns i stort sett över allt. Låt säga att det är en person från Afghanistan, vilket är vanligast just nu. Vi frågar då personen var den senaste kontakten ägde rum, och kan då få svaret att det var i deras hemby. Vi skickar uppgifterna vi fått till Afghanistan, där våra kollegor eller frivilliga åker ut till byn och pratar med folk för att försöka lokalisera den saknade, säger Lais Salome.

En av 18

Röda Korset planerar för att antalet ärenden kommer öka – antalet saknade i Medelhavet ligger på extremt höga nivåer. Enligt organisationen saknas, eller dör, så mycket som en av 18 personer som flyr över havet.

Det är precis lika viktigt att hitta döda personer som levande. De anhöriga lever i ovisshet och vill ha bekräftelse. Annars kan de inte gå vidare, säger Lais Salome.

Fakta: Saknade anhöriga

Röda Korset hjälper människor som tappat bort sina anhöriga på grund av krig, konflikter, naturkatastrofer och migration att hitta dem igen.

Under det tredje kvartalet 2018 hade Svenska Röda korset totalt 1 981 öppna ärenden gällande 7 522 saknade anhöriga.

Av dessa personer befinner sig runt 1 700 i Sverige, och övriga förfrågningar gäller personer som tros befinna sig i Sverige.

År 2017 avslutades 190 ärenden med besked till personen i Sverige att den eftersökta personen hittats. Det innefattar fall där personen hittats död eller levande, eller där anhöriga själva hittat varandra.

Andelen ärenden där personen antas ha tappat kontakt med anhöriga på vägen till Europa har ökat från 28 procent till 58 procent mellan 2014 och 2017.

Källa: Svenska Röda Korset