Radar

Låglandsgorillor allt mer inavlade

Två västliga låglandsgorillor, närbesläktade med de östliga.

Beståndet av den östliga låglandsgorillan har minskat med 80 procent de senaste årtiondena på grund av tjuvjakt och förändringar i livsmiljö, enligt en ny studie där forskare från Naturhistoriska riksmuseet och Uppsala universitet ingår.

Genom att jämföra arvsmassan hos nu levande låglandsgorillor med 100 år gamla prover har forskarna kunnat konstatera en försämrad genetisk mångfald, ökad inavel och skadliga mutationer.

Bland annat har man hittat mutationer i gener som styr utvecklingen av fingrar och tår, vilket lett till att en del låglandsgorillor i dag har fingrar och tår som är sammanvuxna.

Mutationer har även hittats i gener som styr sjukdomsmotstånd och fertilitet hos hanar, vilket äventyrar gorillornas förmåga att klara framtida sjukdomsutbrott och miljöförändringar.

Den östliga låglandsgorillan lever i Kongo-Kinshasa i centrala Afrika.