Radar

Löfven trotsar LO-kritik i förhandling med C

S-ledaren Stefan Löfven (S).

Stefan Löfven (S) står fast vid att arbetsrätten bör förändras, trots kritik från både LO och Byggnads. Förhandlingarna mellan partierna uppges fortgå i det tysta för att nå stöd i en ny statsministeromröstning.

– Den arbetsrätt vi har, lagen om anställningsskydd och andra lagar, kom till på 70-talet. Det har runnit lite vatten under broarna sedan dess. Arbetsmarknaden ser helt annorlunda ut i dag, säger Löfven till Aftonbladet.

Frågan har diskuterats med Centerpartiets Annie Lööf som ställt krav på förändringar för att stödja Löfven som statsminister. Till Dagens Nyheter har Löfven tidigare sagt att han är beredd att kompromissa om arbetsrätten för att få med sig Centern, vilket retat upp såväl LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson som Byggnads ordförande Johan Lindholm.

– Det finns alltid frågor och problem som vi och arbetsgivarna löpande löser tillsammans. Att försöka lösa det via riksdagen är helt fel väg att gå, sade LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson till TT på fredagen angående en eventuell uppgörelse mellan S och C om en ny lagstiftning om anställningsskyddet.

Inget mandat

Lindholm i sin tur lät meddela att Socialdemokraterna ”inte fått något mandat att förhandla bort vår arbetsrätt och man kommer inte att få det heller”.

Men enligt Löfven har arbetsgivare och fackliga organisationer tidigare misslyckats med att komma överrens om nya spelregler. Till Aftonbladet uppger han att förändringar kan ske utan någon förskjutning i maktbalansen mellan arbetsmarknadens parter.

– Det måste ske utan att man rubbar balansen som finns på svensk arbetsmarknad med två starka parter, arbetsgivare och arbetstagare, säger Löfven till tidningen.

Lööf positiv

Centerpartiets Annie Lööf har tidigare uttryckt sig positivt om Löfvens utspel om arbetsrätten.

– Jag tycker att det är bra att Stefan Löfven ser de problem som finns på svensk arbetsmarknad och vad som behöver göras, sade Lööf till TT på fredagen.

Fakta: Några av stridsfrågorna

Arbetsmarknad

Både C och L vill förändra arbetsrätten. Centern vill till exempel att företag med upp till 50 anställda undantas från turordningsreglerna och att de reglerna i övrigt bör baseras på kompetens snarare än anställningsår.
C och L vill införa en ny anställningsform med lägre ingångslön, vilket S attackerat hårt i valrörelsen.

Sänkta inkomstskatter

C vill ha kraftigt sänkta marginalskatter och L vill slopa värnskatten. För S är det känsligt med skattesänkningar i de högre inkomstskikten. Alla fyra partierna ser behov av en större skattereform, men det är en förändring på längre sikt. En gemensam nämnare är stöd för en grön skatteväxling, alltså att inkomstskatter sänks medan miljöskatter höjs.

Bostadsmarknaden

C och L är motståndare till de rödgrönas byggsubventioner och vill liberalisera hyressättningen i nyproducerade bostäder. S motsätter sig steg mot marknadshyror.

Migration

C, L och MP vill återgå till mer generösa regler för familjeåterförening. S har inga sådana förslag, utan vill permanenta den tillfälliga, skärpta asyllagstiftningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV