Radar

Grönt ljus för ny kubansk grundlag

Kubas nationalförsamling lägger fram en ny grundlag för en folkomröstning.

Kuba har ett utkast till en ny, något moderniserad grundlag. Den återspeglar hur staten släpper sitt helhetsgrepp om ekonomin, men fastställer fortsatt Kommunistpartiets envälde.

Den kubanska nationalförsamlingen har sagt ett enhälligt ja till ett utkast med 229 artiklar, som ännu inte offentliggjorts i sin helhet. I ett sista steg ska kubaner få rösta om förslaget den 24 februari för att det ska kunna ersätta den nuvarande grundlagen från 1976.

Lagförslaget bekräftar den uppluckring som redan skett gällande regler om privat ägande och företagande i öriket. I stället för att totalförbjuda ackumulering av egendom står det skrivet att staten måste reglera detta. I utkastet har man också tagit bort definitionen av äktenskap – vilket öppnar för en legalisering av samkönade äktenskap i framtiden. Dessutom ska det införas en premiärminister.

Hundratals små ändringar har nått utkastet via möten över hela Kuba, där medborgare fått lämna förslag. Vicepresidenten Salvador Mesa säger att regeringen hoppas att folket godtar förslaget, eftersom ”folket också var med och skapade texten”.

Kritiker anser dock att kommunistpartiet endast valt ut förslag som passar och att de grundläggande frågorna om hur landet styrs aldrig var uppe för diskussion.

Ett tidigare utkast rönte stor uppmärksamhet då formuleringen om att Kuba ska ”sträva mot kommunismen” inte stod att finna. I det slutgiltiga utkastet är den delen dock med igen.