Radar · Nyheter

Utvidgat ålfiskeförbud får blandat mottagande

Fisket av den hotade torsken begränsas ytterligare på svenska västkusten.

Efter en het debatt under det senaste året så utvidgas ålfiskeförbudet något av fiskeministrarna, men bland miljöorganisationer ses steget som otillräckligt.

Från att vara avgränsat till att endast gälla större ålfiskar i Östersjön, beslutades i onsdags att allt ålfiske förbjuds i alla hav och innanhav i unionen under tre månader nästa höst.

– Dessa åtgärder är kritiskt viktiga för att säkerställa återhämtningen av beståndet, sa Karmenu Vella, miljökommissionär i ett tal efter beslutet.

Men från miljöorganisationer möts beslutet med viss skepsis.

– Beslutet är ett litet steg mot mer åtgärder för ålen men det viktiga och helt centrala beslutet blir revisionen av den befintliga EU-ålplanen från 2007, säger Nils Höglund vid Baltic Eye.

Beslutet om den kritiskt hotade arten togs när fiskeministrarna samlades för sista gången i år för att sätta fiskekvoterna i Nordsjön och Atlanten under 2019. Totalt omfattas nära 150 fiskbestånd av nya kvoter, men det är en bra bit kvar innan fisket sker enligt de vetenskapliga rekommendationerna.

– Detta innebär att europeiska konsumenter inte kan vara helt säkra på att fisken som kommer från våra vatten är hållbart fiskad, säger Bec Hubbard vid miljöorganisationen Our Fish.

Förra året fiskades 53 bestånd enligt råden från forskarna och i år enades man om att höja det till 59 bestånd.

– Fiskeministrarna har än en gång avfärdat uppmaningarna om att hållbart hantera fiskebestånden i Atlanten genom att sätta fiskenivåer som år efter år överskrider de vetenskapliga rekommendationerna, vilket är både ekologiskt och ekonomiskt ohållbart, säger Lasse Gustavsson vid miljöorganisationen Oceana Europe.

Alla bestånd skulle egentligen fiskas hållbart redan 2015, men när denna deadline inte klarades av sköts slutdatumet fram till 2020.

– Det som de inte klarade av i dag, har de nu inget annat val än att fixa vid samma tillfälle nästa år. Då stirrar de 2020-deadlinen rakt i ansiktet, fortsätter Lasse Gustavsson.

För svensk del öppnas det bland annat för att fiska mer rödspätta i Skagerack och Kattegatt, men torskfisket minskas med mer än 35 procent i båda haven.