Radar · Nyheter

Studie om basinkomst för arbetslösa

En ideell organisation i Tyskland planerar att starta ett tre år långt försök med att erbjuda grundläggande ekonomisk trygghet för arbetslösa.

Tysklands första pilotprojekt för basinkomst kommer enligt planerna att starta 2019, rapporterar Deutsche Welle. 250 personer ska under tre år garanteras en grundläggande ekonomisk säkerhet. Bakom försöket står organisationen Sanktionsfrei och försöket ska finansieras genom donationer.

I Tyskland kan de personer som får finansiellt stöd från staten på grund av långvarig arbetslöshet, det som kallas Hartz IV, få detta stöd reducerat genom så kallade sanktioner. Detta sker i olika grad om personen inte fyller i sina blanketter rätt, inte vill gå en kurs eller vägrar ta ett jobb som erbjuds.

Pilotprojektet riktar sig till personer med detta stöd och kallas därför Hartz plus då de som deltar garanteras ersättning som täcker upp för de eventuella sanktioner som införs. Deltagarna ska även regelbundet få fylla i enkäter om sin situation.

– Hartz IV är baserat på felaktiga antaganden, säger Helena Steinhaus, organisationens vd, enligt Deutsche Welle. Nämligen att folk är lata, och att de bara kan motiveras att ändra på sina omständigheter genom press … Vi har sett att det gör en avsevärd skillnad när människor har det här skyddsnätet. Så vi har beslutat att göra en studie på det.

Med sig har de Rainer Wieland, professor i psykologi vid Schumpeter School of Business and Economics, som ska utvärdera försöket.

– Osäkerhet, oförutsägbarhet och känslan av att inte ha kontroll över sin existens, det är en av de starkaste stressfaktorerna vi känner till, säger han, enligt Deutsche Welle.