Radar · Nyheter

Högerbudget slår hårt mot kultur och miljö

M- och KD-budgeten som röstades igenom i riksdagen förra veckan innebär bland annat nedskärningar för Naturvårdsverket på 2,7 miljarder kronor.

– Det motsvarar 40 procent av våra totala anslag. Min reaktion är att det är väldigt stora neddragningar för miljöverksamheten, säger generaldirektör Björn Risinger till SVT.

Ett annat område som drabbas är jämställdhetsforskningen då Jämställdhetsmyndigheten läggs ner till 2020 genom att anslagen stryps helt.

Ytterligare områden som påverkas är kulturverksamheter runt om i Sverige, exempelvis att hela det statliga stödet på 100 miljoner till Kulturskolan dras in. Även på kommunal nivå pågår sänkningar av anslagen, enligt konstnärsorganisationernas samarbetsorgan Klys.

”Klys värnar om en stark och tillgänglig kulturskola för alla barn och unga oavsett bostadsadress, plånbok och socioekonomisk tillhörighet. Vi är därför mycket kritiska till de föreslagna åtgärderna och vädjar till ansvariga politiker, på såväl nationell som kommunal nivå, att tänka om”, skriver de i ett pressmeddelande.