Radar · Nyheter

Franska staten stäms för missade klimatmål

På en fransk klimatdemonstration i oktober håller en deltagare upp budskapet ”Livet före profiten”.

En rad organisationer, med Oxfam och Greenpeace i spetsen, har stämt franska staten för att den inte gör tillräckligt för att tackla klimatförändringarna, rapporterar RFI.

– Vad vi ser nu är att franska staten har höga ambitioner i lagstiftningen mot klimatförändringarna men att den varken i dag eller under de senaste decennierna har levt upp till de målen, säger Marie Toussaint, ordförande för organisationen Affaire à tous (ung. allas angelägenhet) till RFI.

Hon pekar ut bättre reglering av den privata sektorn och banksektorn som möjliga åtgärder.